Fler än var tredje jurist har fått sämre hälsa av jobbet

Fler än var tredje jurist har fått sämre hälsa av jobbet Illustration
Foto: Stina Stjernkvist / TT Illustration Foto: Stina Stjernkvist / TT

I undersökningen Juristbarometern 2018 svarar varannan kvinnlig jurist att deras hälsa påverkats negativt av deras arbete.

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – fick deltagarna svara på frågan om deras hälsa påverkats negativt av deras arbete.
38 procent svarar ja på frågan, 43 procent svarar nej. Övriga uppger att de inte vet.
Bland manliga jurister är det 28 procent vars hälsa har påverkats av arbetet. Bland kvinnor är motsvarande andel 46 procent.
Ser man till olika yrkeskategorier så är den arbetsrelaterade ohälsan mest utbredd bland biträdande jurister, 50 procent. Bland advokater är andelen 38 procent och bland bolagsjurister 37 procent.
De yngre juristerna har i högre grad angett att arbetet påverkat deras hälsa negativt. Bland 25-30-åringarna är det 49 procent, bland 31 till 35-åringarna är det varannan.

”Den arbetsrelaterade ohälsan är mest utbredd bland biträdande jurister, 50 procent”

Så många svarar att deras hälsa påverkats negativt.

Män 28 procent
Kvinnor 46 procent

Fördelat efter yrke

Advokater 38 procent
Biträdande jurister 50 procent
Åklagare 23 procent
Domare 22 procent
Skattejurister 35 procent
Handläggare 33 procent
Bolagsjurist 37 procent
Chefsjurist 35 procent


Fördelat efter ålder

20-25 49 procent
26-30 50 procent
31-35 44 procent
36-40 42 procent
41-45 32 procent
46-50 32 procent
51-55 29 procent
56-60 26 procent
61-65 17 procent
65+ 7 procent

Fördelat efter studieort
Uppsala 38 procent
Stockholm 37 procent
Lund 35 procent
Göteborg 41 procent

Källa: Juristbarometern 2018

Vill du ha mer information om Juristbarometern 2018 och om den stora presentationen 26 april?
Mejla till info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar