Fler advokater upplever ökad konkurrens från nya aktörer

Fler advokater upplever ökad konkurrens från nya aktörer Illustrationsbild. Foto: Ingvar Karmhed / SvD / SCANPIX 
Illustrationsbild. Foto: Ingvar Karmhed / SvD / SCANPIX

Under de senaste åren har marknaden för juridiska tjänster förändrats i Sverige.
Nya byråer har knoppats av, andra har växt genom fusioner eller andra samarbeten. Samtidigt blir digitala tjänster på allvar ett alternativ för många klienter.
Var tredje affärsjurist – 34 procent – som svarat på frågorna i undersökningen ”Advokaternas advokat 2017” uppger att de känner av växande konkurrens från aktörer som inte är traditionella advokatbyråer.
I den upplaga av Advokaternas advokat som genomfördes 2015 var det färre – 29,7 procent – som svarade så.
Samtidigt svarar drygt hälften – 56 procent – att de inte upplever någon ökad konkurrens. 2015 var motsvarande andel 60 procent.
Fritextsvaren antyder att revisionsbyråernas växande närvaro inte har gått obemärkt förbi:
” Vissa revisionsbyråer verkar utföra arbete som tidigare endast utfördes av advokatbyråer”, säger en av de svarande.
” Juristbyråer sticker fram hakan mer och mer. Ofta med argumentet att de är precis lika som en advokatbyrå och ofta dyrare men hävdar att de är billigare anser en annan.
Andra har en mer tillbakalutad inställning:
“ Det är naivt att tro att sådana aktörer kan utgöra ett ‘hot’“.

Fler advokater upplever ökad konkurrens från nya aktörer
”Man behöver alltid stå på tå. Man är aldrig bättre än sitt sista jobb. Det gäller för alla, även för oss.”

Sedan två år tillbaka bygger den globala revisionsbyrån EY upp EY Law i Sverige. Paula Hogéus, som sedan tidigare har lång erfarenhet från advokatbranschen, är ansvarig för verksamheten i hela Norden:
– Man behöver alltid stå på tå. Man är aldrig bättre än sitt sista jobb. Det gäller för alla, även för oss, säger hon.
Gustaf Reuterskiöld, managing partner på DLA Piper i Sverige, kommenterar konkurrensen från revisionsbyråerna så här:
– Än så länge är de traditionella advokatbyråerna våra huvudkonkurrenter. Men revisionsbyråerna satsar. Ån så länge har de inte kommit så väldigt långt, i Sverige i alla fall, men det är klart att det är en konkurrens man ska ta på allvar
– Deras fördel är att de är en del av en stor organisation. Det är just det sätt på vilket vi också försöker möta konkurrensen, genom att få skalfördelar, jobba med större klienter. Det är en fördel jämfört med en traditionell svensk lokal advokatbyrå.

Relaterade Artiklar