“Finns flera brott där straffen är oproportionerligt låga”

“Finns flera brott där straffen är oproportionerligt låga” Foto: Jessica Gow / TT Foto: Jessica Gow / TT

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé om framtidens kriminalpolitik.

Vilken rättspolitisk reform anser du är mest nödvändig just nu?

– Det viktigaste är att vända utvecklingen inom svensk polis. Fler brott måste utredas och lag och ordning måste upprätthållas i hela landet.

Vilka insatser är mest angelägna för att stoppa situationen med skjutningar i till exempel Malmö?
– Det behövs fler poliser i särskilt utsatta områden, skärpta straff för vapenbrott och utökad kameraövervakning. Dagens form av mängdrabatt för den som begår flera brott måste tas bort.

”Dagens form av mängdrabatt för den som begår flera brott måste tas bort.

Bör regelverket för villkorlig frigivning ändras?
– Vi vill skärpa den villkorliga frigivningen. Den ordning vi har idag, där man går fri redan efter två tredjedelar av strafftiden är inte tillfredsställande. Vi vill att personer ska sitta av en större del av straffet.

Bör nämndemannasystemet ändras?
– För närvarande har vi inga förslag på förändringar. Dock är det viktigt att säkerställa att nämndemannakåren speglar den bakgrund befolkningen i övrigt har på ett bra sätt.

Tycker du att domstolarna i regel dömer ut för milda – eller för hårda – straff vid grova brott?
– Det finns flera brott där straffen fortfarande är oproportionerligt låga. Det gäller tydligast straffet för mord, men även exempelvis vissa sexualbrott och straffen för den som begår många brott.

Relaterade Artiklar