Fick Svenska Akademiens juriststol: ”Många blev mycket ledsna”

Fick Svenska Akademiens juriststol: ”Många blev mycket  ledsna” Lotta Lotass Foto Björn Larsson Rosvall / SCANPIX / Lotta Lotass Foto Björn Larsson Rosvall / SCANPIX /

När Sten Rudholm – tidigare bland annat JK och president i Svea hovrätt – avled i november 2008 så bröts en mångårig tradition i Svenska Akademien.
Dryga 30 år tidigare hade Rudholm valts in i Svenska Akademien, på den traditionstyngda stol nummer 1. Platsen hade då innehafts av jurister i 77 år, sedan 1931. Men juridiken och Svenska Akademien har varit tätt sammanlänkade ännu längre, sedan 1860-talet. Då tog den förste juristen, Gustaf Strandberg, plats.

”Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1 ”

I stället valdes poeten Lotta Lotass in i Svenska Akademien. I anslutning till uppmärksamheten om den övergreppsanklagade ”kulturprofil” med nära kopplingar till akademien så har Lotass offentliggjort att hon sedan två år inte längre deltar i akademiens arbetet. I en stor intervju med Borås Tidning säger Lotass att ”väldigt många blev mycket ledsna” när hon valdes in:
”Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1 och många tyckte att jag inte förtjänade en stol i akademien”, säger hon till tidningen.
Lotass säger att hon regelbundet fick brev från människor som ville utrycka missnöje över hennes ledamotskap.
”Jag var väldigt glad för allt det spännande och roliga arbete man som ledamot fick uträtta, men världen runt ikring var mig mycket främmande och jag förstod snart att jag inte hade den sociala bildning som krävdes. Det blev till slut omöjligt”, säger hon till Borås tidning.

Lotta Lotass läser sitt inträdestal till minne av Sten Rudholms vars stol nummer 1 hon nu övertar i Svenska Akademien. Hon flankeras av  Peter Englund, och Horace Engdahl.<br />
Foto: Fredrik Persson / SCANPIX

Lotta Lotass läser sitt inträdestal till minne av Sten Rudholms vars stol nummer 1 hon nu övertar i Svenska Akademien. Hon flankeras av Peter Englund, och Horace Engdahl.
Foto: Fredrik Persson / SCANPIX

”Akademien har aldrig känt sig tvungen att i ledigheten efter en avliden ledamot välja någon av samma slag”

I samband med att stol nummer 1 stod ledig intervjuade Legally yours dåvarande ständige sekreteraren Horace Engdal som sa följande om hur Svenska Akademien resonerar i samband med inval:
– Akademien har aldrig känt sig tvungen att i ledigheten efter en avliden ledamot välja någon av samma slag. En språkman kan efterträdas av en poet, en kritiker av en historiker etc. Det finns ingen “poetstol” eller “nordiststol” och inte heller någon “juriststol”, även om det av slumpmässiga skäl kan ha sett ut så under en period.

Relaterade Artiklar