För få söker domarjobb: ”Risk att kraven måste sänkas”

För få söker domarjobb: ”Risk att kraven måste sänkas” Foto: Maja Suslin / TT Foto: Maja Suslin / TT

Gudrun Antemar, lagman i Stockholms tingsrätt och Regeringens särskilde utredare, skriver på Dagens Nyheters debattsida att alltför få personer söker utlysta domartjänster. Under 2016 var det tre eller färre sökande per tjänst i de utnämningar som hanterades av Domarnämnden.
”Få sökande innebär en risk att kraven måste sänkas” skriver Antemar som också konstaterar att ”rättsstaten riskeras” om inte den här trenden bryts.

”Få sökande innebär en risk att kraven måste sänkas”

För att få fler kvalificerade kandidater föreslår Gudrun Antemar därför att domaryrket bör göras tillgängligt även för jurister med annan yrkesbakgrund. I utredningen föreslås att:
• Kvalificerade och erfarna jurister med yrkesbakgrund utanför domstol ska få möjlighet att domarmeritera sig.
• Domarutbildningen för yngre jurister ska utökas.

Relaterade Artiklar