Experten: Så förändras advokatbyråernas rekrytering

Experten: Så förändras advokatbyråernas rekrytering Illustrationsbild
Foto Simon Paulin / SvD / SCANPIX Illustrationsbild Foto Simon Paulin / SvD / SCANPIX

AI, nya kanaler och ökade krav på mångfald i framtidens rekrytering. ”Olika bakgrund och nationalitet ses som en fördel idag”, säger Henning Nordenquist på Legal Career.

Henning Nordenquist, senior rekryteringskonsult på Legal Career, som är en karriärplattform inom Blendow Group beskriver de trender som förändrat rekryteringsprocessen på marknaden för juridiska tjänster:

• Automatisering
– AI och robotar kommer i förlängningen. Redan nu märks all automatisering som kommer när företagen använder sig av rekryteringssystem, säger Henning Nordenquist.
Det som minskar är personlig återkoppling i form av personliga mail och telefonsamtal. Genom att införa tester på ett tidigt stadium kan man från börja sålla ut kandidater som inte är intressanta.

Specialisering
– Företagen bygger upp egna rekryteringsfunktioner. Eftersom det aldrig kan finnas kompetens inom alla måste extern hjälp ibland köpas in. Då vänder man sig till aktörer som är specialiserade inom ett område.

”Sociala medier betyder jättemycket för att nå ut till potentiella kandidater. Företagen måste finnas där människor finns. ”

Standardiserade rekryteringsprocesser
– Företagen vill rekrytera utifrån kompetens. Därför krävs en standardiserad rekryteringsprocess för att inte favorisera någon kandidat.

Mångfald – tidigare var det culture fit- nu är det culture add

– Mångfaldstrenden är mycket tydlig och präglar de standardiserade rekryteringsprocesserna., utvecklingen går bort från att rekrytera kompisar eller personer i ens egna nätverk. Företagen söker allt mer kompetens efter hur verksamheten kan utvecklas. Inte efter hur trevligt man har under fikan eller om man delar samma intresse. Olika bakgrunder och nationaliteter ses som en fördel idag, säger Henning Nordenquist.

* Kanaler
– Sociala medier betyder jättemycket för att nå ut till potentiella kandidater. Företagen måste finnas där människor finns.
– Rekrytering blir allt mer en fråga för marknadsavdelningen och inte bara en fråga för personalavdelningen.

”Konkurrensen om de bästa kandidaterna kommer att öka ”

Vilka misstag är vanligast?
– Att inte ta rekrytering på allvar, tro att allt bara löser sig med att sätta ut en platsannons. Att kommunicera ut vilka krav man ställer på en sökande och inte tala om vad man erbjuder, säger Henning Nordenquist.

Hur kan man tänka sig att rekrytering av jurister kan komma att ändra sig framöver?
– Behovet att jurister och juristtjänster ökar. Vi ser större fokus på regelefterlevnad. Detta kommer kräva större krav på kunniga personer och specialister inom olika områden. Konkurrensen om de bästa kandidaterna kommer att öka och därför är det viktigt att jobba med employer branding. Bygga en långsiktig relation med kandidater och kan man inte göra det själv får man hitta en partner som hjälper till.

Relaterade Artiklar