”Europadomstolen har landat i att det är acceptabelt”

”Europadomstolen har landat i att det är acceptabelt” Foto: Claudio Bresciani / TT Foto: Claudio Bresciani / TT

I februari aktualiserades den politiska debatten om att anonyma vittnen ska kunna tillåtas under vissa omständigheter, I en debattartikel i Aftonbladet skrev Liberalernas partiledare Jan Björklund och rättspolitiske talespersonen Roger Haddad:
”Parallellsamhällenas strukturer, där gäng tar lagen i egna händer, ska inte få lyckas med att skrämma vittnen till tystnad. Rättsväsendet måste få möjlighet att klara upp och lagföra dem som begår det grova och dödliga våldet. Därför behöver Sverige utreda ett system med anonyma vittnen.”
De advokater som deltagit i Legally yours undersökning Advokaternas advokat 2017 är till stor del av annan uppfattning.
72 procent av de deltagande advokaterna svarar ”nej” på frågan om vittnen ska kunna vara anonyma. Bland brottmålsadvokaterna är motståndet nästintill totalt, 93 procent svarar ”nej”. Bland affärsjurister är den andelen 64 procent och bland humanjurister 77 procent

”Inte överraskande, det här är en jättesvår fråga.”

Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad säger att han inte är förvånad över resultatet i undersökningen:
– Nej det var inte överraskande, det här är en jättesvår fråga. Därför har vi föreslagit att man bara ska införa det här i särskilda fall, som mord
– Det måste naturligtvis ske inom rättssäkerhetens ramar.
Roger Haddad hänvisar till liknande system i Danmark, Norge och Finland.
– Där har de hittat en form där man ändå kan genomföra en rättssäker process. Det har också prövats av Europadomstolen som haft synpunkter på metoden men man har ändå landat i att det är inom acceptabla ramar.

Relaterade Artiklar