”En bra rådgivare gör inte exakt det man blir tillsagd”

”En bra rådgivare gör inte exakt det man blir tillsagd” Foto: Delphi Foto: Delphi

Hon är den affärsadvokat kollegorna själva helst skulle anlita. ”Advokater måste bli bättre på att motivera vårt mervärde gentemot andra konsulter och AI”.

Agnes Hammarstrand – specialiserad inom IT-rätt och verksam vid Delphis kontor i Göteborg – är den affärsadvokat som kollegorna helst skulle anlita. 5, 1 procent anger hennes namn på frågan vem de helst skulle anlita i samband med ett affärsjuridiskt ärende.
– Det är givetvis jättekul, säger hon.
– Framförallt eftersom jag vet att det inte bara är ett erkännande för mig personligen, utan lika mycket för mina kollegor som tillsammans med mig varje dag arbetar för att ge de bästa och mest pragmatiska råden till våra klienter.
– Det är också extra roligt erkännande för oss på Delphi, och att vår vision om en modern byrå ligger rätt i tiden när vi fått flera fina utmärkelser: Årets Advokatbyrå för tredje året i rad, Justiapriset för mest jämställda advokatbyrå och nu detta till mig som partner och drivande i byrån. Grand Slam!

Varför blev det du?
– Jag tror det är ett tecken på att många delar min syn på vilka värden en affärsjuridisk byrå ska stå för – klientfokus, pragmatiska råd och spetskompetens ¬ – och samtidigt vara en arbetsplats där alla på allvar ges lika möjlighet att göra karriär. Oavsett kön, etnicitet eller annan bakgrund. Då får kunderna också den bästa rådgivningen.

”Advokatyrket måste bli mer jämställt så att kvinnor och män konkurrerar på samma villkor”

Det här är första gången som en kvinna kommer etta i den här undersökningen. Betyder det något?
– Ja, jag är övertygad om att det har stor betydelse och ser det som en del i den utveckling som nu pågår för att möjliggöra att kvinnor i lika hög utsträckning som män kan göra karriär och trivas på affärsjuridisk byrå.
– Samtidigt är det självklart lite ledsamt att ingen kvinna nått förstaplatsen tidigare. Branschen står inför stora utmaningar framöver när det gäller kompetensförsörjning och då måste advokatyrket bli mer jämställt så att kvinnor och män konkurrerar på samma villkor.

Vilka har varit de viktigaste juridiska nyheterna- utöver GDPR – på ditt område under året?
– GDPR är bara en del av EU:s lagstiftningspaket ”Digital Single Market” som redan tidigare inneburit nyheter, inte minst på e-handelsområdet och för digitala tjänster. Arbetet har under senaste året genererat flera lagförslag. Till exempel om ePrivacyförordningen, ett nytt förslag på nya regler för direktmarknadsföring, cookies med mera och konsumentlagstiftning som ännu inte antagits. Det händer otroligt mycket hela tiden för oss som arbetar med digital juridik och konsumenträtt.
– IT-rätten har blivit mycket mer regelstyrd och den utvecklingen fortsätter. När jag började arbeta ägnade IT-juristen nästan all sin tid åt avtal. De senaste fem åren har compliance-delen ökat dramatiskt. Främst på grund av GDPR, men inte bara. Även regleringen inom e-handel, appar, konsumenträtt och digitala tjänster ökar. Nu föreslår EU höga böter även för brott mot konsumentreglerna, vilket kommer öka intresset även för dessa om reglerna går igenom.

”Hjälp klienterna att prioritera det viktigaste. Det kan ännu ingen robot göra.”

– Allt det här kräver oerhört mycket av oss som jurister i form av att hänga med i rättsutvecklingen. Den digitala juristen har blivit som skattejuristen – kompetensen kräver total medvetenhet om nya rättsfall och vägledningar.
– Behovet av kompetens inom digital juridik kommer bara öka i takt med att samhället blir allt mer digitaliserad. Vi kommer bli fler som arbetar med de här frågorna. Och den digitala juridiken kommer att bli ännu mer internationell, vilket kräver advokater med förståelse för att kostnadseffektivt ge råd på en global marknad.

Hur påverkar digitaliseringen ditt sätt att arbeta?
– På alla sätt. Framförallt ökar den närheten till klienterna när vi kan ha videomöte och dela material nästan lika smidigt som om vi var på samma plats. Det påverkar även var och när jag och mina kollegor kan arbeta – vilket ger mig som småbarnsförälder en enorm frihet och livskvalité. Detsamma gäller för mina medarbetare som uppskattar att de kan arbeta hemifrån och förlänga hemvistelse på annan ort på ett enklare sätt. Vi spar även tid och slipper tråkiga arbetsuppgifter när AI kan se misstag i dokument och dokument enklare kan anpassas och återanvändas.

Hur ska advokatbranschen hantera konkurrensen från aktörer som i högre grad förlitar sig på digitala verktyg och automatisering?
– Genom att bidra med spetskompetens och fingerkänsla vad gäller att ge pragmatiska råd – och hjälpa klienterna att prioritera det viktigaste. Det kan ännu ingen robot göra.
Vilket är ditt bästa råd till en klient?
– Prioritera de största riskerna och lägg pengar på att ta hjälp med det som är viktigast för ert företag. En bra rådgivare gör inte exakt det man blir tillsagd utan funderar över om det är det som klienten är mest betjänt av just nu. Det är inte ovanligt att jag ifrågasätter om en klient verkligen behöver eller bör prioritera det som kunden ber mig lösa – om det kan finnas viktigaste saker. Det brukar uppskattas.

”Det behöver bli synligt för kunderna varför man kan tjäna eller långsiktigt spara pengar på att anlita en bra advokat. ”

Efter #medvilkenrätt fick kvinnors situation i advokatbranschen uppmärksamhet. Kommer det att få hållbara effekter?
– Jag vill ju så gärna tro det, och tycker mig märka att många fått upp ögonen för strukturer som finns i samhället och även i advokatbranschen. Ett första steg till förändring är medvetenhet om problemen och de dolda strukturer och omedvetna fördomar som finns. Sedan är det en ständigt pågående resa att förändra arbetsplatserna. Vi arbetar med det varje dag.

Vilka är branschens största utmaningar framöver?
– Att attrahera och behålla de bästa talangerna – oavsett bakgrund. Säkerställa att inte de bästa kvinnorna och jämställda männen lämnar.
– Att förklara och motivera sitt mervärde gentemot andra konsulter och AI. Det behöver bli synligt för kunderna varför man kan tjäna eller långsiktigt spara pengar på att anlita en bra advokat.

Relaterade Artiklar