En av Sveriges ”främsta jurister” söks till EU-domstolen

En av Sveriges ”främsta jurister” söks till EU-domstolen Illustrationsbild
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT / Illustrationsbild Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Posten blir ledig nästa höst. Önskemålet: Bör kunna franska.

Rollen som domare vid Europeiska unionens domstol i Luxemburg har utlysts. Den nuvarande svenske domaren Carl Gustav Fernlund slutar. Hans efterträdare väntas tillträda i oktober 2019.
Domarnämnden har till uppgift att identifiera en lämplig person som kan nomineras till tjänsten. I en annons konstaterar nämnden att EU-domstolens domare ”utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av de högsta domarämbetena i hemlandet eller är jurister med allmänt erkända kvalifikationer”.

”Förmåga att kommunicera på andra språk än svenska, i synnerhet franska”

Övriga krav på de sökande:
• Vara en av landets främsta jurister.
• Svara mot ”synnerligen högt ställda krav avseende juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet”
• Lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete
• Förmåga att kommunicera på andra språk än svenska, i synnerhet franska, och att arbeta i en internationell miljö.
Domstolen är sammansatt av 28 domare och 11 generaladvokater. Ansökningstiden pågår till den 25 november.

Relaterade Artiklar