”En advokatbyrå är en bra plattform för att skildra vår samtid”

Fingerprints förre chefsjurist Henrik Sundell ger ut en roman om ”advokatfabriker” och ”McDonaldsjuridik”.

Mångårige bolagsjuristen Henrik Sundell debuterar i december som författare med romanen Solitär. ”Ett nytt format”, säger han.
– Som jurist är man van att skriva tydligt, kortfattat och stramt, det ska helt enkelt vara klart som en fjällbäck. I skönlitteratur handlar det däremot om att uttrycka sig i undertext, konstaterar han.
– För att det ska vara en upplevelse, och läsvärt, måste man använda en gestaltande skrivform som ger läsaren utrymme till egna tolkningar. Det är utmanande, men kul också.
Henrik Sundell inledde arbetet med romanen redan 2013. Efter att ha hoppat av som chefsjurist på uppmärksammade bolaget Fingerprint redan efter ett drygt år så koncentrerade han sig på skrivandet under tre månader, innan han sedan började på nästa juristjobb.
Handlingen kretsar kring Alex Tapper, delägare på en affärsjuridisk advokatbyrå.
– Jag förlade berättelsen till den miljön eftersom jag tycker att jag har hygglig koll på hur advokatbranschen ser ut. En advokatbyrå fungerar som en bra plattform – en metafor – för att skildra olika fenomen i vår samtid.
– – Men historien handlar egentligen om något djupare, om att gå från ett läge där man visserligen jobbar intensivt och får professionell bekräftelse men samtidigt saknar mål och riktning. Vad händer när jakten på yttre framgångsmarkörer och social bekräftelse tar över?
– – Alex känner sig ensam, villrådig och ganska rotlös. Det tror jag att ganska många i Sverige, inte bara jurister såklart, gör i dag. Det är det land där det finns flest ensamhushåll.

”En byrå jag beskriver befinner sig just i det här vägskälet. Den är mellanstor, men de konkurrerar om de stora transaktionerna.”

I boken skildrar Henrik Sundell också dagens förutsättningar på affärsbyråerna. Alex Tappers byrå diskuterar sammanslagning med en stor, internationell aktör.
– Hela juristbranschen står inför stora förändringar. Globaliseringen gör världen mindre. Många byråer som jag jobbat med under de senaste åren står inför ett vägskäl. Vissa satsar på skala och att bli ännu större och starkare, man vill bli en aktör på det globala planet.
– Andra går mot ökad specialisering och startar en boutiquefirma i stället. Man vill inte vara med i den typ av advokatfabriker – McDonaldsjuridik – som jag skriver om i boken.
– Den byrå jag beskriver befinner sig just i det här vägskälet. Den är mellanstor, men de konkurrerar om de stora transaktionerna. Därför väljer de att söka sig in i ett fördjupat samarbete – och i förlängningen bli en filial – till en gigantisk amerikansk advokatbyrå.
– Det här är ju en realitet för många advokatbyråer. Förr kunde man göra upp en företagstransaktion på 5-7 sidor och några bilagor med hänvisningen ”i övrigt gäller svensk rätt”. I dag är juridiken mer av Lex mercatoria. Avtalen blir så långa och utförliga att man helt och fullt i avtalstext reglerar alla pusselbitar i transaktionen.

”Jag har tyvärr sett för många fall där en byrå debiterar partnertimmar även på de delar av uppdraget som kan hanteras av en yngre biträdande jurist”

– När juridiken blir global är det inte lika viktigt att ta hänsyn till nationell rätt, den fullständiga regleringen finns ju ändå i avtalen. Med undantag för bestämmelser om forum för tvistehantering, tvångsåtgärder och verkställighet så är avtalen ganska lika oavsett om de tagits fram i Stockholm, London, Sao Paolo eller Singapore. Språkbruk, avtalsstruktur och förhandlingsteknik är desamma överallt. Till och med avtal mellan svenska parter skrivs numera ofta på engelska.

Henrik Sundell är nu chefsjurist på Eltel. Tidigare har han haft liknande poster på AGA, Ericsson, DeLaval och Fingerprint.

Hur förändrar de nya förutsättningarna dina prioriteringar som inköpare av juridiska tjänster?
– Det beror lite på vad det handlar om för uppdrag. När det som ryms inom avtalets fyra hörn blir den fullständiga rättskällan mellan två parter i en företagstransaktion så ökar kraven på den externa advokaten.
– Det räcker inte att anlita en duktig jurist, personen måste dessutom ha större förståelse för den underliggande affärsmodellen och en förmåga att kunna fungera i team, ofta med andra befattningshavare i och utanför bolaget. I större affärer så engageras typiskt sett flera jurister på byrån och, utöver hög kvalitet på leveransen, så är det viktigt att byrån hela tiden anpassar senioriteten på juristerna till komplexiteten på uppdraget.
– Jag har tyvärr sett för många fall där en byrå over-staffar, debiterar partnertimmar även på de delar av uppdraget som utan problem kan hanteras av en yngre biträdande jurist.

”Det finns redan två böcker om Fingerprint. Jag skriver hellre om andra iakttagelser jag gjort i livet”

– I andra fall kan det vara fråga om att bolaget står inför ett svårt och brådskande beslut med juridiska överväganden som ofta rör sig över otrampad mark och där ett felsteg kan ge mycket stora konsekvenser för bolaget. Då kan man som chefsjurist ibland känna sig ganska ensam. I dessa fall är det en omdömesgill individ eller ett bollplank jag söker för att snabbt få en sanity check, inte enbart i frågan om var vi står rent juridiskt utan även utifrån bolagets roll som en god samhällsmedborgare. Då är det naturligtvis rådgivarens erfarenhet och goda omdöme jag sätter värde på snarare än om det finns ett hundratal jurister till att välja på från samma byrå eller, för den delen, om han eller hon sitter i Sverige eller någon annanstans i världen.

2016 lämnade Henrik Sundell Fingerprint efter ett år under omständigheter som affärspressen vid tillfället beskrev som abrupta.

Kommer nästa roman vara en insiderskildring av det bolaget?
– Nej. Det finns redan två böcker om Fingerprint. Jag skriver hellre om andra iakttagelser jag gjort i livet. Jag har bestämt mig för att inte prata om den tiden.

Men vad var det viktigaste du lärde dig av att jobba där?
– Det låter kanske banalt, men vikten av integritet och flyga rakt. Att stå vid sitt ord.
Nyligen meddelades att Nasdaq utreder Henrik Sundells nuvarande arbetsgivare Eltel för redovisningsfel som ursprungligen upptäcktes 2016.
– Jag låter andra uttala sig om vad som händer i branschen och vad som hände i bolaget före min tid. Men jag kan konstatera att vi just nu befinner oss i en mycket intressant period.

Relaterade Artiklar