Domstolsverket: Därför behöver vi mer pengar

Domstolsverket: Därför behöver vi mer pengar Illustrationsbild
Foto: Johan Nilsson / TT / Illustrationsbild Foto: Johan Nilsson / TT /

Domstolarna väntas inte få ökat budgetanslag: ”Risk för längre handläggningstider”.

I årets budgetunderlag yrkade Sveriges Domstolar på en ramökning med 350 miljoner kronor under åren 2019-2021. Detta motiverades med att pengarna behövdes för att täcka upp för ökad måltillströmning. Sedan domstolarnas bedömning gjordes har kostnaderna ökat ytterligare, något som i sin tur gör behovet av mer pengar än tydligare. Det säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren i ett pressmeddelande:

”Att ge domstolarna förutsättningar att kunna avgöra fler mål är viktigt ”

– I takt med att allt fler mål når domstolarna riskerar handläggningstiderna att bli längre, vilket i slutändan drabbar den enskilde som väntar på ett avgörande. Att ge domstolarna förutsättningar att kunna avgöra fler mål är viktigt för såväl rättssäkerheten som för samhällsekonomin.
Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till domstolarna ökat. En förklaring är att de ökade satsningarna på polisen nu slår igenom i hela rättskedjan. Antalet inkomna mål till tingsrätterna har hittills i år ökat med åtta procent. Ökningen märks också vid förvaltningsrätterna där motsvarande siffra är sex procent och främst avser mål enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av unga.
– Sveriges domstolar behöver resursförstärkningar för att kunna upprätthålla kvaliteten i dömandet och samtidigt svara mot de krav på snabb handläggning som regeringen har satt upp i sina regleringsbrev, säger Martin Holmgren.

Relaterade Artiklar