Domstolsenkäten: ”Kvinnor särbehandlas nästan alltid positivt”

Domstolsenkäten: ”Kvinnor särbehandlas nästan alltid positivt” Foto: Henrik Montgomery / TT / Foto: Henrik Montgomery / TT /

Åtta av tio åklagare anser att kvinnor och män behandlas olika i rättssystemet. Fyra av 10 domare instämmer i den bilden. Det framgår av Legally yours enkät.

Legally yours lät sammanlagt 86 representanter från rättsväsendet, hälften domare och åklagare, svara på olika aktuella rättsfrågor. En av dem löd:
”Upplever du att polis, domare, advokater och åklagare i allmänhet behandlar åtalade på olika sätt beroende på om de är män eller kvinnor?”
Varannan åklagare svarar ja på frågan. Ytterligare 28 procent menar att ”det händer, men är ovanligt”. 22 procent av åklagarna har valt alternativet ”nej”.
Bland domarna är bilden delvis annorlunda: 9 procent svarar ”ja”, procent att ”det händer, men är ovanligt”. 61 procent av domarna har valt alternativet ”nej”.
De svarade som uppger att förhållandena mellan könen skiljer sig åt menar dels att kvinnor särbehandlas positivt vad gäller vilken påföljd som döms ut. Andra lyfter att kvinnor oftare upplever sig ha blivit sämre behandlade under rättsprocessen.

”Rättsväsendets aktörer tenderar att behandla åtalade kvinnor mildare än åtalade män”

Röster från enkäten:

• Till fördel för kvinnor. När det en tid tidigt 90-tal gick få VD vid grovt rf, hur många män fick det jämfört med kvinnor? Hur många kvinnor blir åtalade vid mindre eko-brott där de ändå kunde vara misstänkta för delaktighet?
• Naturligtvis kan inte alla människor behandlas lika utan man försöker agera utifrån deras egna förutsättningar. Exempelvis bemöter man en tonåring annorlunda än en rutinerad brottsling oavsett om det rör sig om män eller kvinnor.
• Kvinnor särbehandlas nästan alltid positivt i förhållande till manliga medmisstänkta.
• Rättsväsendets aktörer tenderar att behandla åtalade kvinnor mildare än åtalade män. Detta syns inte minst i domstolarna trots att alla domare har svurit en högtidlig ed på att behandla alla lika och inte ta ovidkommande hänsyn. Det är exvis för åklagaren svårare att få en kvinna fälld än en man (för likartade brott och med likartad bevisning) och vid påföljdsbedömningen är domstolen mer generös med alternativ till fängelsestraff om den dömde är en kvinna. Skillnaderna visar sig särskilt tydligt vid åtal där man och kvinna påståtts ha begått brott tillsammans och i samråd.
• Det är för åklagaren nästan regelmässigt svårare att få kvinnan fälld än mannen.

”Tror män får hårdare behandling än kvinnor generellt, men när det kommer till sexualbrott blir det tvärtom, då blir de hellre friade”

• I påföljdshänseende behandlas kvinnor lindrigare
• Män behandlas oftast hårdare och med mindre förståelse och tolerans.
• Det är mer beroende av individ.
• Tror män får hårdare behandling än kvinnor generellt, men när det kommer till sexualbrott blir det tvärtom, då blir de hellre friade
• Det sägs skämtsamt att för kvinnor gäller den “rosa lagboken” som innebär en presumtion att kvinnan är oskyldig eller i vart fall skuldbeläggs i mindre utsträckning än en man i motsvarande situation. Men det är lite på det sättet.
• Utan någon vetenskaplig undersökning känns det som att påföljden skiljer
• Kvinnor behandlas “snällare”
• De få gånger som jag i min egenskap av chef fått kännedom om att en kvinnlig kollega känt sig felaktigt behandlad just därför att hon är kvinna så har det varit fråga om en äldre manlig domare eller advokat
• Upplever att kvinnor får lägre straff för grova brott i hemmiljö.
• Statistiskt döms mäns våldsbrott hårdare än kvinnors. Rimligen speglas det i alla steg.
• Inte i allmänhet, men i vissa speciella fall.

Relaterade Artiklar