Domstolschefer om att delta i Pride – varnar för jävsdebatter

Domstolschefer om att delta i Pride – varnar för jävsdebatter Illustrationsbild från Stockholm Pride
Foto: Izabelle Nordfjell / TT / Illustrationsbild från Stockholm Pride Foto: Izabelle Nordfjell / TT /

Cheferna för Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och kammarrätten i Stockholm: Inte domstolarnas uppgift att aktivt ta ställning.

Under förra året deltog flera domstolar i Stockholm Pride under det samlande namnet Sveriges domstolar. Initiativet ledde till en debatt om i vilken mån detta var förenligt med domstolarnas oberoende.
I en artikel i Svensk Juristtidning ger sig nu cheferna på Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, Anders Eka respektive Helena Jäderblom, in i debatten. Medförfattare är också Anders Perklev, president i Svea hovrätt och Thomas Rolén, president i kammarrätten i Stockholm.

”Brist på tydlighet när det gäller domstolarnas ställning och oberoende”

Kvartetten menar att debatten visar att det finns en ”brist på tydlighet när det gäller domstolarnas ställning och oberoende i förhållande till övriga statsmakter”.
I artikeln konstaterar de att ingenting hindrar individuella domare och andra domstolsanställda från att delta i Pridefestivaler men att det borde anses ligga utanför domstolarnas uppgift att aktivt ta ställning och ge uttryck för värderingar utanför den dömande verksamheten.
De konstaterar att om en enskild domstol vill delta i en Pridefestival så kan detta ske under domstolens eget namn och utan att det samlande begreppet Sveriges Domstolar används.
Domstolscheferna menar också att det måste ifrågasättas om en domstol kan vara bärare av värden. Detta leder till att det är mycket svårt att se ”vilket utrymme som skulle finnas för en domstol att utveckla eller kommunicera egna värderingar när det gäller olika gruppers rättigheter i samhället”, skriver de i artikeln och konstaterar att det i förlängningen kan väcka jävsdiskussioner.

Relaterade Artiklar