Domstolschefen: ”Vi måste våga lyfta frågorna”

Domstolschefen: ”Vi måste våga lyfta frågorna” Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

En majoritet av de som svarat på enkäten menar att män och kvinnor behandlas olika i rättssystemet. “Viktigt att ta tag i frågorna”, säger lagman Petra Lundh.

I Legally yours enkät bland domare och åklagare svarar en majoritet att män och kvinnor behandlas olika i rättssystemet. Många framhåller att kvinnor särbehandlas positivt vad gäller vilken påföljd som döms ut.
– Det här är något som vi haft mycket diskussioner om på domstolen, kommenterar Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt.
– Även statistik från Brå visar att män döms mer strängt än kvinnor i mål om grovt rattfylleri. Det är viktigt att vi tar tag i de här frågorna och vågar lyfta dem.

Vad beror det på?
– Det är svårt att säga, det är bara några få av alla parametrar som kan mätas. När vi diskuterat detta hos oss så upplever vi till exempel att kvinnor som åker fast för rattfylleri i högre grad verkar inse att de har ett missbruk och tar tag i sin situation. Förutsättningarna att döma till en vårdpåföljd i stället för fängelse är därmed större.

”Traditionellt har domstolarna ofta glömt bort de lite mjukare frågorna runt om det juridiska”
Domstolschefen: ”Vi måste våga lyfta frågorna”

Andra som svarat på undersökningen betonar att kvinnor oftare upplever sig bli sämre behandlade under rättsprocessen.
Södertörns tingsrätt är en pilotdomstol inom jämställdhet.
– Vi har bland annat låtit granska våra domar ur ett genusperspektiv för att se om män och kvinnor får samma utrymme i våra domar. Samtidigt granskar forskare från Linnéuniversitetet hur vi skriver om män respektive kvinnor och vad vi ska tänka på framöver, säger Petra Lundh.
– – Vi har numera också dialogmöten med en kvinnojour i vår domsaga. En fråga som vi särskilt lyfter är bemötandet i rättssalen.

Tas de här frågorna på tillräckligt allvar?
– Traditionellt har domstolarna ofta glömt bort de lite mjukare frågorna runt om det juridiska som också är oerhört viktiga. Forskning visar att om människor känner sig lyssnade på så kan de acceptera ett avgörande, även om det går emot dem.
– Även om vi har säkerhetskontroller så kan det för många kännas obehagligt att gå till domstolen om man till exempel blivit misshandlad, eller utsatts för sexualbrott. Man vil inte riskera att träffa på den personen utanför förhandlingssalen. Nu håller vi på att bygga ett särskilt väntrum så att man inte ska riskera att stöta på den som är tilltalad i målet, utan där ska vittnen och målsägande kunna sitta helt fredade.
– Sedan kan vi som domare bli bättre på att uppfatta små subtila saker som sägs i rättssalen, av till exempel motparten, åklagaren eller advokaten, och som ordföranden bör reagera på.
– Arbetet med att göra rättegångarna mer jämställda befinner sig bara i sin början. Det blir aldrig riktigt färdigt.

Relaterade Artiklar