”Domstolarna verkar se sig som myndigheter – inte som oberoende rättsskipare”

”Domstolarna verkar se sig som myndigheter – inte som oberoende rättsskipare” Foto: SLL Foto: SLL

Debattören Rickard Wessman är tveksam till domstolarnas pressträffar: ”Domarna borde ta mindre intryck av kvällstidningarnas krönikörer”.

Domstolarna har under senare år arbetat målmedvetet med sitt kommunikationsarbete. Pressmeddelanden och presskonferens är vanliga i samband med uppmärksammade mål. Rickard Wessman, moderat landstingspolitiker i Stockholm och rättspolitisk debattör, är delvis kritisk till den här utvecklingen.
– Jag är inte emot att domstolar kommunicerar modernt och ger medier god service. Att förklara rättprocessen och domstolarnas roll är en angelägen uppgift, liksom tillgängliggörandet av domar via sammanfattningar eller länkar. Men jag ställer mig frågande till regelrätta pressträffar och domare som ger intervjuer om enskilda avgöranden. Då är det bättre om domen helt enkelt avkunnas, säger han.

”Vad händer med bilden av oberoende och opartiskhet när domstolarna håller röriga pressträffar istället för att avkunna domen under ordnade former?”

– Det är en grundläggande rättssäkerhetsprincip att domstolar endast kommunicerar genom dom, inte genom intervjuer eller pressträffar. Det gäller fortfarande i andra rättsstater, men på oklara grunder tycks svenska domare ha övergett den.
– Konsekvenserna för bilden av domstolarnas oberoende och opartiskhet är något som förtjänar ytterligare eftertanke. Deras egna svar har hittills inte övertygat.

Anser du att domare över huvud taget ska ställa upp på intervjuer?
– När det gäller intervjuer om egna eller andras domar i pågående mål tycker jag man bör fundera djupare över konsekvenserna. Vad händer med bilden av oberoende och opartiskhet när domstolarna håller röriga pressträffar istället för att avkunna domen under ordnade former? Och hur påverkas rättegången och enskilda domare av det här yttre trycket? Riskerar vi den tilltalades rätt till en fortsatt opartisk rättegång? En rättegång är ju inte avslutad förrän domen vunnit laga kraft.

”Myndigheter agerar allt mer som opinionsbildare och domstolar tycks nu följa efter.”

Rickard Wessman beskriver utvecklingen som en ”experimentverkstad”.
– Det verkar som att domstolarna, under Domstolsverkets inflytande, ser på sig själva som myndigheter i första hand och inte som oberoende rättsskipare. Myndigheter agerar allt mer som opinionsbildare och domstolar tycks nu följa efter. Men med det kommer en risk för politisering och anpassning till mediernas agenda, på oberoendet och opartiskhetens bekostnad.

Rickard Wessman är rådgivare till finans- och försäkringsbolag och arbetar med bolagsjuridik och finansiell reglering.
– Men häromåret jobbade jag med ett mål där jag hjälpte en person som stod åtalad för ofredande. Efter den friande domen blev jag förvånad över att höra domaren i radio förklara att min huvudman borde fällas och att lagen därför borde ändras. För målsäganden, som ville få prövningstillstånd i HD, var det positiv publicitet givetvis. Men för min huvudman framstod domstolens följsamhet till media som allt annat än opartiskt då det gick rakt emot hans intressen.

”Det kan vara lockande att få hjälterollen när det finns ett väldigt tydligt opinionstryck att någon ska bli fälld”

Rickard Wessman anser att det i uppmärksammade mål kan finnas en risk att domare kan påverkas till att döma i en riktning för att undvika massiv kritik.
– Det finns faror i intervjusituationen. Blir man hårt ifrågasatt blir det naturligtvis obehagligt. Det finns en risk att det obehaget påverkar dömandet. På samma sätt kan det vara lockande att få hjälterollen när det finns ett väldigt tydligt opinionstryck att någon ska bli fälld.
– I dag har jag ingen anledning att tro att det verkligen blivit så i något fall. Men det får inte ens finnas en tillstymmelse till sådan misstanke.
– Att värna opartiskhet och oberoende är helt grundläggande för tilltron till domstolarna. Det ställer krav på hur domare agerar både i sociala och traditionella medier.
– Ämbetet kommer med några begränsningar. Det vore nog bättre om domarna tog lite mer intryck av sina europeiska kollegor och lite mindre av kvällstidningarnas krönikörer.

Relaterade Artiklar