Domarnas kraftiga stöd till polisens infiltratörer

Domarnas kraftiga stöd till polisens infiltratörer Illustrationsbild. Foto:Eugene Hoshiko/AP Illustrationsbild. Foto:Eugene Hoshiko/AP

Den svenska polisens system med infiltratörer har debatterats under flera år.
Legally yours lät sammanlagt 86 representanter från rättsväsendet, hälften domare och åklagare. Resultatet indikerar ett kraftigt stöd för arbetsmetoden.
Bland åklagare svarar 87 procent av de deltagande att polisen ska ha möjlighet att använda infiltratörer. Resterande 19 procent svarar nej.
Bland domare är det 82 procent som är för infiltratörssystemet. Resterande 18 procent är emot.

”Bland åklagare svarar 87 procent av de deltagande att polisen ska ha möjlighet att använda infiltratörer.”

Ska polisen få använda infiltratörer?

Åklagare 87 procent
Nej 13 procent

Domare
Ja 82 procent
Nej 18 procent

Relaterade Artiklar