Domarnämndens val: Vill se byråledare i HD

Domarnämndens val:  Vill se byråledare i HD Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX / Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX /

Domarnämnden har nu fattat beslut om vem som bör få den lediga platsen som justitieråd i Högsta domstolen när ordföranden Stefan Lindskog går i pension.

Två kandidater hade anmält intresset för den lediga tjänsten:
• Eric M. Runesson, advokat specialiserad på tvistlösning, avtals- och kontraktsrätt. Managing Partner på advokatbyrån Sandart & Partners.
• Karin Wistrand, hovrättsråd och vice ordförande för Svea hovrätt. Har tidigare bland annat jobbat på Justitiekanslern, JK.
Vid sitt möte förra veckan kom Domarnämnden fram till att Runesson ska läggas fram som förslag till nytt justitieråd i HD. Regeringen kommer senare att fatta det definitiva beslutet.

Eric M. Runesson

Eric M. Runesson

”Domstolen ser gärna sökande med särskild erfarenhet av advokatverksamhet ”

I Domarnämndens protokoll framgår att Eric M. Runessons erfarenhet som advokat har varit avgörande:
”Det är väsentligt att justitieråden kompletterar varandra i det kollegiala dömandet och att de sammantaget representerar kunskaper inom skilda rättsområden som faller under Högsta domstolens behörighet. Det är därför en strävan att domstolen ska vara sammansatt av jurister med erfarenheter från de olika yrkesfälten. Domstolen ser gärna sökande med särskild erfarenhet av advokatverksamhet eller liknande praktisk verksamhet”.

”Eric Runesson framstår som en synnerligen skicklig jurist”

Domarnämnden har därför kommit till följande slutsats:
”Eric Runesson framstår som en synnerligen skicklig jurist med sådana
erfarenheter och kvalifikationer att han måste anses ingå i kretsen av landets
främsta jurister. Med sin mycket långa erfarenhet av arbete som advokat svarar
han därtill mycket väl mot annonsen i nu aktuellt ärende. Han förs därför upp på
förslag.”

Relaterade Artiklar