Domarnämnden vill se JO i HD: “Har ett försteg”

Domarnämnden vill se JO i HD: “Har ett försteg” 
Cecilia Renfors, Foto: Mats Andersson / SCANPIX. Arkivbild Cecilia Renfors, Foto: Mats Andersson / SCANPIX. Arkivbild

Domarnämnden har fattat beslut om vilka de vill se på de lediga justitierådsstolarna i Högsta domstolen.

Tidigare i höstas annonserade Domarnämnden ut a1-2 lediga tjänster som justitieråd vid Högsta domstolen. En plats står i dagsläget tom, eftersom Mari Heidenborg lämnat för att bli justitiekansler. En ytterligare väntas bli ledig nästa sommar då Lars Edlund går i pension.
Sex sökande anmälde sitt intresse för tjänsterna, vilket är ovanligt många.
Nu har nämnden fattat beslut om vilka de vill se på de två tjänsterna.

”I kraft av sin breda erfarenhet och sina utmärkta vitsord har hon ett försteg ”

Den som i första hand bör komma i fråga för anställningen är Cecilia Renfors, enligt Domarnämnden. Renfors arbetar idag som JO och har tidigare varit bland annat hovrättslagman i Svea Hovrätt och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och TV.
”Hon framstår som en sällsynt skicklig jurist med erfarenhet från högt kvalificerat
juridiskt arbete inom ett brett område. I kraft av sin breda erfarenhet och sina
utmärkta vitsord har hon ett försteg i skicklighetshänseende framför övriga sökande”.

”Svårt att göra en jämförelse mellan dem och därigenom skilja dem åt”
Domarnämnden vill se JO i HD: “Har ett försteg”

För den andra tjänsten menar Domarnämnden att två av kandidaterna – Magnus Medin och Stefan Reimer – är mest aktuella. Medin är rättschef vid Justitiedepartementet, Reimer är chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt.
” De framstår båda som utomordentligt skickliga jurister” menar Domarnämnden som poängterar att de bådas olika yrkeserfarenheter gör det svårt ”att göra en jämförelse mellan dem och därigenom skilja dem åt.”
Vid en sammantagen bedömning anser nämnden att de får anses i
princip jämbördiga i skicklighetshänseende.
”Med hänsyn till vad domstolschefen anfört om domstolens behov av ledamöter med erfarenhet av dömande verksamhet finner nämnden därför inte anledning att avvika från domstolschefens rangordning”.
Därför förs Stefan Reimer upp som nämndens andra förslag och Magnus Medin som tredjehandsalternativet.
Domarnämndens förslag utgör underlag för Regeringens kommande beslut i frågan.

Relaterade Artiklar