Domarnämnden vill se generaladvokat som ny EU-domare

Domarnämnden vill se generaladvokat som ny EU-domare Nuvarande domaren i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund, och Nils Wahl. Foto: EU-domstolen/Riksdagen Nuvarande domaren i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund, och Nils Wahl. Foto: EU-domstolen/Riksdagen

Domarnämnden har fattat beslut om vilken kandidat de rekommenderar för uppdraget som domare vid EU-domstolen.

Avgående generaladvokaten Nils Wahl är Domarnämndens förstaval för uppdraget. Kristina Ståhl, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen är nämndens andraval.
I protokollet från sitt senaste sammanträde konstaterar Domarnämnden:
”När det gäller rangordningen mellan dem anser nämnden att Nils Wahl, i kraft av sin erfarenhet av arbete både som generaladvokat och domare vid ovan nämnda institutioner inom Europeiska unionen, har ett visst försteg framför Kristina Ståhl. Nils Wahl ska därför placeras i första och Kristina Ståhl i andra förslagsrummet.”

”Nils Wahl har ett visst försteg framför Kristina Ståhl”

Intervjuer har även skett med Ulf Öberg, domare vid Europeiska unionens tribunal och Martin Johansson, delägare vid Vinges kontor i Bryssel. Totalt var det nio sökande till tjänsten.
Efter att Domarnämnden nu lämnat sitt utlåtande tas den fortsatta processen över av regeringen.

Relaterade Artiklar