”Domarna minskar Stockholms chans att ta över Londons roll som finansnav”

”Domarna minskar Stockholms chans att ta över Londons roll som finansnav” Foto: Henrik Montgomery / TT Foto: Henrik Montgomery / TT

I en stor mängd domar gick kammarrätten i Stockholm förra veckan på Skatteverkets linje i den långdragna tvisten mot riskkapitalbolagen. Målen har handlat om ifall riskkapitalbolagens delägare ska skatta sin inkomst som tjänst, med högre skatt, eller som kapital. I grunden har Skatteverket velat tillämpa de så 3:12-reglerna. Flera stora riskkapitalbolag är berörda. Flera av dem väntas överklaga sina domar till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Kapitalet är väldigt lättflyktigt, och helt osentimentalt, och väljer den plats där det finns mest förutsägbara spelregler”

Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande för Riskkapitalföreningen, tror att domen kan få långtgående konsekvenser för Sveriges internationella ställning. I en intervju med Dagens Industri konstaterar hon att Sverige är Europas näst största private equity-marknad, mätt i utfall på investeringar – men att den positionen nu är hotad. Efter brexit tappar London position som Europas finansiella nav. Skatteverkets seger mot riskkapitalbolagen riskerar Stockholms chanser att ta över den rollen, menar hon:
– Kapitalet är väldigt lättflyktigt, och helt osentimentalt, och väljer den plats där det finns mest förutsägbara spelregler, säger Elisabeth Thand
Ringqvist till DI.

Relaterade Artiklar