Domare inte jävig – trots koppling till rockmusiker

Domare inte jävig – trots koppling till rockmusiker Ghost tar emot priset Årets Hårdrock under Grammisgalan 2017
Foto Janerik Henriksson / TT Ghost tar emot priset Årets Hårdrock under Grammisgalan 2017 Foto Janerik Henriksson / TT

Göta hovrätt har kommit fram till att domaren i Ghostmålet inte var jävig.

Legally yours har tidigare berättat om tvisten mellan fyra tidigare musiker i det internationellt framgångsrika hårdrocksbandet Ghost och gruppens ledare Tobias Forge.
Musikerna menade att de verkade i ett gemensamt bolag och ville ha del av bandets intäkter under perioden 2011 till 2016, men tingsrätten konstaterade i sin dom att musikerna inte kunnat visa att det ingåtts något sådant avtal och ogillade käromålet. Musikerna dömdes att betala bandledarens rättegångskostnader på 1,3 miljoner kronor.
I en skrivelse till hovrätten argumenterade musikernas advokat för att tingsrättsförhandlingen behövde tas om. Motiveringen var att både rättens ordförande och Forge är medlemmar i Frimurarorden. De tillhör dessutom samma sektion, ”Fjärde fördelningen”. Enligt advokaten gör detta att domarens opartiskhet kan ifrågasättas
Göta hovrätt avslog jävsinvändningen.
Hovrätten anser inte att domaren i tingsrätten var jävig enbart för att domaren och en av parterna i målet är medlemmar i frimurarna. Det fanns inte heller någon personlig relation mellan domaren och parten som gjorde domaren jävig, skriver domstolen i ett pressmeddelande.
Därmed behöver rättegången i tingsrätten inte tas om.
Båda parter har överklagat målet till hovrätten.

”En av hovrättens ledamöter är skiljaktig”

Enligt hovrätten har inte heller medlemskapet i Frimurarorden lett till att domaren och parten fått någon sådan personlig relation som skulle kunna rubba förtroendet för domarens opartiskhet i målet. De har inte träffats före förhandlingen i tingsrätten.
En av hovrättens ledamöter är skiljaktig och menar att domaren var jävig.

Relaterade Artiklar