”Djur är inte bara egendom – en djurbalk bör inrättas”

”Djur är inte bara egendom – en djurbalk bör inrättas” Foto Jonas Ekströmer / TT Foto Jonas Ekströmer / TT

I flera motioner föreslår SD-politikerna Richard Jomshof och Markus Wiechel att en nationell djurpolisstyrka införs och att en djurbalk inrättas.

I en av motionerna konstaterar SD-politikerna att maxstraffet två ärs fängelse för djurplågeri aldrig har utdömts.
”Djur som utsätts för misshandel är i sig oskyldiga, de har oftast ingen möjlighet att påkalla hjälp och de utsätts ofta för svåra övergrepp under lång tid. Därför menar vi att det krävs en uppdatering av straffskalan för att höja brottens innebörd och betydelse samt för att sända ut skarpare signaler om hur allvarligt samhället ser på djurplågeribrott. Vårt förslag är att brottsrubriceringen grovt djurplågeri införs, med lägst ett års fängelse och högst fyra års fängelse i straffskalan”, skriver de.
De vill också att all lagstiftning om djurskyddsfrågor samlas i en särskild djurbalk ”vilket skulle innebära att man gör det mer överskådligt samtidigt som man tydliggör och lyfter fram djurens rättigheter”, skriver de.
Markus Wiechel konstaterar i en separat motion:
”Våra husdjur räknas idag som vår egendom och inte som enskilda individer, vilket kan vara ett skäl till att det inte heller finns någon djurbalk i den svenska lagstiftningen. En sådan skulle enkelt skydda dem från brott.”

” Vi vill se att det införs en djurskyddspolis på nationell nivå. ”
Jomshof 2015.

Jomshof 2015.

Med hänvisning till de län som infört en särskild djurskyddspolis skriver SD-politikerna även att en särskild nationell djurpolis bör inrättas:
”De lokala satsningarna i Sverige har lyfts fram som ett föregångsexempel och har varit uppskattade av såväl polis som allmänheten. Vi vill se att det införs en djurskyddspolis på nationell nivå. För att denna djurskyddspolis inte ska ta resurser från den övriga polisverksamheten vill vi att det införs en särskild utbildning i syfte att rekrytera ny kompetent personal.”

Relaterade Artiklar