”Digitaliseringen kommer inte slå mot storbyråerna i första hand”

”Digitaliseringen kommer inte slå mot storbyråerna i första hand” Foto: Peter Johansson Foto: Peter Johansson

Fondiagrundarna investerar i Avtal24. ”Vi vill göra juridiken tillgänglig för privatpersoner och småföretag”, säger Mårten Janson.

Efter att ha lämnat sina operativa roller på Fondia har grundarna Marianne Saarikko Janson och Mårten Janson startat två nya företag, konsultbolaget No Asshole Company och investeringsbolaget No Asshole Ventures.

Verksamheterna har fått sina namn efter ”The No Asshole Rule”, en princip som Stanfordprofessorn Robert I Sutton myntat. Innebörden är att inte anställa otrevliga personer.

– Det var den rekryteringspolicy vi införde på Fondia och som vi vill signalera ännu tydligare i de här nya verksamheterna, säger Mårten Janson.

– Alla som vi jobbar ihop med ska vara trevliga och empatiska och värdesätta mänskliga relationer.

”Vi vill välja bolag där vi tror att vi har något att ge”

De flesta investeringar som duon hittills har gjort har skett i Finland. Ett undantag är den svenska webbaserade juridiktjänsten Avtal24.

– Jag känner teamet sedan länge och har alltid gillat deras affärsmodell, som är helt annorlunda än Fondias.

– Vi vill välja bolag där vi tror att vi har något att ge. Och här fanns två kopplingar, vi känner teamet och vi kan juristbranschen. Och dessutom är vi jättesugna på att hjälpa till med att driva moderniseringen av juridiken.

– Vi ser på det här som ett ”impact investing”-case, att vi försöker få till stånd en förbättring i samhället genom att göra juridiken tillgänglig för privatpersoner och småföretag som i regel inte har råd att anlita advokatbyråer. Det är en fantastisk sak i sig.

”Jag tror starkt på en digitalisering av juridiken”

– Advokatbyråer riktar sig egentligen bara till stora bolag. De mindre företagen finns inte i någons fokus, ingen är intresserad av dem. De höga timpriserna är en annan tröskel för många. Det öppnar för en annan affärsmodell.
– Det är de minsta företagen som har de största problemen med juridiken, eftersom de inte vet vad som är relevant i exempelvis ett avtal. Vad kan jag ge upp för rättigheter? Vilka skyldigheter kan jag åta mig? Det är ofta oklart för småföretagare.
– Jag tror starkt på en digitalisering av juridiken. De förändringarna kommer att växa sig starkare för varje år. Digitaliseringen börjar nerifrån, med enklare saker, men kommer med tiden att sköta allt mer komplicerade uppgifter.

”Stora byråer kommer att kunna försvara sin position”

Hur uppfattar du den svenska advokatbyråmarknaden?
– Jag känner till den finska bättre, men mitt intryck är att de största byråerna konsolideras alltmer. Mellanstora byråer får svårigheter att hävda sig i den konkurrensen. De små advokatbyråerna är de som först kommer att påverkas av digitaliseringen.

Hur hanterar storbyråerna digitaliseringen?
– Digitaliseringen kommer inte i första hand att slå mot den nisch som stora advokatbyråer huvudsakligen arbetar inom. De kommer att kunna försvara sin position. Och jag tror att de har gott om tid att anpassa sig. Jag tycker att attityden redan börjar förändras. För några år sedan var den utveckling vi ser idag otänkbar för många.
– Däremot har stora byråer en hel del bulkarbete som kommer att försvinna. I synnerhet enklare juridiska uppgifter som man sysselsätter yngre jurister med. Antingen förändrar storbyråerna sina egna produktionsprocesser, eller så kommer nya spelare in och levererar liknande men billigare service istället för dem.

”Jag gav upp stora pengar och många tyckte att jag var helt galen som gjorde det”

Under många år var Mårten Janson själv partner på finska storbyrån Castrén & Snellman. 2004 startade han Fondia tillsammans med sin fru Marianne Saarikko Janson, men de första åren var hon ensam om att arbeta med det nya bolaget.
– Jag gick in till vår managing partner och sa att jag startat ett nytt bolag med min fru. Är det ok om jag är delägare där? Han gjorde en anteckning om det hela och sa att det gick bra. Vi vågade inte båda två hoppa på ett startup-projekt.
Efter tre år anslöt även Mårten Janson till Fondia.
– Det var en risk. Jag gav upp stora pengar och många tyckte att jag var helt galen som gjorde det. Men beslutet var ganska moget, jag hade funderat länge. Castrén & Snellman var en bra business på alla sätt. Men jag kunde inte motstå frestelsen att få bygga något nytt.

Relaterade Artiklar