”Digitala redskap – inte direkt revolutionerande”

De inköpare av juridiska tjänster som deltagit i Legally yours undersökning Transaktionsbarometern tror att den intensiva transaktionsmarknaden håller i sig under de kommande tolv månaderna. Marcus Nivinger, M&A-specialist och delägare på Setterwalls, hoppas att de har rätt:
– På ett års sikt kan nog högtrycket hålla i sig, om vi har tur. Jag är rätt försiktig och pessimistisk av mig som person och som sådan alltid rädd för att de goda tiderna ska ta slut snart, så även nu.
– Jag tycker mig också se en del tecken som tyder på att vi är inne i slutet av en konjunkturcykel. Men jag hoppas att jag har fel och att rådande gynnsamma transaktionsklimat håller i sig länge.

Några särskilda branscher som är extra intressanta under perioden?

– För egen del har det varit mycket life science och tech. Jag tror även framgent att det kommer vara mycket transaktioner och investeringar inom tech.

” En bekant hävdade att juristbranschen är den som är svårast att digitalisera då det inte är en vetenskap utan mest allmänt tyckande och så kallade ”omdömesfrågor””

Hur bedömer du att nya prismodeller slår igenom?

– Det finns alltid varianter men löpande räkning med estimat/cappar/rabatter är alltjämt dominerande. Vi är som bekant inte heller helt fria i vår prissättning då vi ytterst styrs av advokatsamfundets regler om skäligt arvode och oberoende.

I vilken mån upplever du att digitala verktyg efterfrågas?

– Mer internt av vissa advokater i den allmänna rädsla av att halka efter “alla andra” som har alla de där supersystemen. Men visst, vi ser en hel del nya redskap som är nice to have men som inte direkt är revolutionerande. En bekant i tech-världen hävdade att juristbranschen är den som är svårast att digitalisera då det inte är en vetenskap utan mest allmänt tyckande och så kallade ”omdömesfrågor”.
– Det tyckte jag av någon anledning kändes skönt.

Vilka nya arbetssätt/upplägg har i störst mån ändrat hur transaktionsarbetet drivs?

– Det alltmer utbredda användandet av försäkringslösningar av garantierna i samband med M&A vilket underlättat försäljningsprocesserna.

”Den största fördelen för klienten är att jag idag är fri att rekommendera de bästa juristerna när det behövs utländsk rådgivning”

Under 2016 lämnade Marcus Nivinger EY Law efter att ha varit med om att starta verksamheten.
Vilka är de i sammanhanget viktigaste lärdomarna du själv har tagit ned dig från revisionsbranschen?

– Den största fördelen för klienten är att jag idag är fri att rekommendera de bästa juristerna när det behövs utländsk rådgivning i en multijurisdiktionstransaktion och inte är låst till juristerna vid det egna lokalkontoret (med den mycket varierande kvaliteten).
– Fördelen är att kunna agera snabbt och flexibelt i transaktioner och möjligheten att tillhandhålla den service som klienterna är vana vid och förväntar sig från sin legala rådgivare i transaktioner – till exempel att tillhandahålla klientmedelskonton – är några andra.
– Den digitala miljön på en advokatbyrå är mycket mer anpassad och utvecklad för transaktionsarbetet än vad den var på revisionsbyrån, vilket är en stor fördel.

Relaterade Artiklar