“Det finns ett tryck på juristavdelningarna att förändra sig”

“Det finns ett tryck på juristavdelningarna att förändra sig” Foto: Legalworks Foto: Legalworks

Efter många år på storbolag bestämde sig Ulf Lindén för att byta spår – och starta en utmanare på marknaden för juridiska tjänster.
– Jag har advokatbakgrund från början, sedan hoppade jag på bolagsjuristspåret, säger han.
I 14 år arbetade han på Pharmacia och General Electric, den sista tiden som chefsjurist på GE Healthcare i Sverige.
– Sedan kände jag att jag varit i storföretagsvärlden tillräckligt länge. Jag ville göra något helt annat och insåg att det fanns utrymme för en tjänst på den affärsjuridiska marknaden.
– Jag ville ta det bästa från advokatbyråvärlden, flexibiliten, och kombinera den med den affärsnära rådgivning man ger som bolagsjurist.
Tillsammans med kollegan Leif Frykman startade han Legalworks. Tanken var att bli en ”modern affärsjuridisk leverantör”:
– Som bolagsjurist köper man in väldigt många advokattjänster. Jag upplevde att de hade väldigt hög prissättning, att produkterna kan vara ganska teoretiska och att man som bolagsjurist kommer mycket snabbare till målet och att man gör det på ett mer effektivt sätt. Det arbetssättet ville jag kunna erbjuda på extern basis. En ”bolagsjurist for hire”-modell.

” Det är en stor omdaning som väntar”

– Grundbulten i vår verksamhet är att hjälpa bolagsjuristavdelningar med resursförstärkningar men också fungera som extern bolagsjurist för företag som inte har ngn egen juristavdelning.
I september arrangerade Legalworks för tredje åretbranscheventet Legal Tech Day. Fokus ligger på automatisering och digitalisering i juristbranschen.
– För varje gång har intresset fördubblats. Vi känner att det finns ett stort intresse bland både jurister, investorer och techföretag att börja titta på det här området.
– I stor utsträckning jobbar bolagsjurister fortfarande väldigt hantverksmässigt med affärsjuridiken medan man i andra funktioner i företaget kommit väldigt långt i digitaliseringen- De ligger längst efter. Men när man nu lämnar det här hantverksmässiga sättet att jobba och blir mer industriella och digitala så kommer utvecklingen att gå snabbt. Det är en stor omdaning som väntar.
Ulf Lindén konstaterar att utvecklingen drivs av nya digitala verktyg.
– De här hjälpmedlen har blivit både billigare, enklare och bättre. När man för tio år sedan skulle upprätta ett elektroniskt avtalsarkiv så var det ett projekt som tog ett år och kostade flera miljoner. I dag kan man köpa en sådan tjänst molnbaserat för kanske 200 dollar i månaden. Det är ett väldigt stort tekniskt framsteg.

Vilka tjänster har störst potential?
– Det finns oerhört mycket att göra på contract management-sidan, alltså hur företagen hanterar sina avtal. Idag arbetar väldigt många med worddokument som sedan skickas fram och tillbaka via mejl. Nu finns möjligheter att sköta det här med systemmässigt, digitalisera arbetsflödena och på så sätt spara mycket tid och pengar.
– Sedan ser vi ett stort intresse kring de verktyg som finns på GDPR-området, EU:s nya dataskyddsförordning. En annan typ av hjälpmedel som fått ett genombrott det senaste året är att använda artificiell intelligens i samband med granskning av stora dokumentvolymer, till exempel i due dilligence-processer.
– De stora internationella advokatbyråerna har i princip alla börjat använda verktyg som kan scanna igenom datarummen med stöd av AI och identifiera de områden som man kan behöva gräva djupare i. För fem år sedan var science fiction, idag är det en kommersiell realitet. Som jag upplever det går det ganska fort nu.

”På sikt kommer förmodligen inte den klassiska advokatpyramiden att överleva”

Varför har utvecklingen tagit fart just i år?
– Det beror på flera faktorer. Det finns ett tryck på juristavdelningarna att förändra sig. Affärslivet blir mer och mer komplext, med större fokus på compliance. För att kunna möta de utmaningarna så måste bolagsjuristen fokusera på de viktiga strategiska frågorna och i mindre utsträckning fungera som en intern service provider.
– Samtidigt finns väldigt hårda krav på att hålla ner kostnaderna. Då blir de här digitala verktygen en möjlig lösning. Nu finns det också en stor uppsjö av startups och etablerade spelare på det här området som erbjuder verktyg. Så var det inte för 5-10 år sedan.

Hur upplever du att traditionella aktörer har anpassat sig till den här utvecklingen?
– På internationell nivå ser man att de stora byråerna satsar på att erbjuda mer industriella tjänster. I Sverige har branschen inte kommit lika långt. Många advokatbyråer upplever att de inte behöver förändra sig så mycket eftersom de fortfarande har framgångsrika affärsmodeller. De kommer säkert behöva förändra sig förr eller senare, men så länge det går bra är man knappast intresserade av att investera i techspåret.
– Men på sikt kommer förmodligen inte den klassiska advokatpyramiden att överleva. Disruptiva spelare som vi och en handfull andra aktörer i Sverige, kommer att driva den här utvecklingen. Givetvis kommer alternativa leverantörer ta en stor del av den marknad som advokatbyråerna har idag. Vi riktar främst in oss på den dagliga, mer industriella delen av affärsjuridiken. Men det kommer alltid finnas behov av superexpertis. Där kommer givetvis advokatbyråerna ha en viktig roll även framöver. Men idag lever många av dem på den bulkjuridik som andra aktörer kan göra bättre och billigare.

Relaterade Artiklar