”Det behövs fler åtgärder mot terrorism”

”Det behövs fler åtgärder mot terrorism” Foto: Riksdagen Foto: Riksdagen

Helene Petersson (S), ledamot i justitieutskottet:

– Det finns reformer på flera områden som är mycket viktiga.
– Nya påföljder för unga lagöverträdare, till exempel. Det är mycket viktigt att tidigt bryta mönstret för unga som dras in i kriminalitet.
· Samtyckeslagstiftning är en annan viktig fråga. Det borde vara självklart att kvinnor själva bestämmer över sina kroppar. Lagstiftningen måste ändras för att ytterligare tydliggöra vad det är som gäller.
· Det behövs också ytterligare åtgärder mot terrorism. Tillsammans med de fyra borgerliga partierna har vi gjort en överenskommelse om ytterligare åtgärder mot terrorism.

Vilka insatser är mest angelägna för att stoppa situationen med skjutningar i till exempel Malmö?
– För att komma tillrätta med problemen i vissa områden i landet krävs många olika åtgärder. Det handlar till exempel om fler områdespoliser på plats, de skärpta straffen för vapenbrott och grov organiserad brottslighet och sociala insatser av olika typer.
– Även nya påföljder för unga lagöverträdare är viktigt för att bryta mönstret för unga som kommit in i kriminalitet. Men också ett förstärkt förebyggande arbete med bland annat öppna fritidsgårdar och en statlig närvaro. Precis som polisen säger krävs att hela samhället deltar i det här arbetet.

Bör regelverket för villkorlig frigivning ändras?
– En utredning ser just nu över systemet med villkorlig frigivning. Jag ser fram emot att ta del av vad den kommer fram till och hur förslagen kan tas vidare.

” Någon form av lekmannainflytande är en viktig del av vårt rättssystem.”

Bör nämndemannasystemet ändras?
– Nämndemannasystemet är en fråga som ofta diskuteras. Enligt min mening är någon form av lekmannainflytande en viktig del av vårt rättssystem. Flera reformer har gjorts för att förbättra nämndemannasystemet, för att stärka nämndemännens lämplighet och behörighet och för att bredda rekryteringen.

Tycker du att domstolarna i regel dömer ut för milda – eller för hårda – straff vid grova brott?
– Det är en fråga för domstolarna att, utifrån befintlig lagstiftning, förarbeten och så vidare, bestämma vilka straff som ska mätas ut.

Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson anser att regeringen bör arbeta mer för att marknadsföra Sveriges ställning som centrum för skiljeförfaranden utomlands. Vad tycker du om det?

– Sverige har ett gott anseende utlands inom många områden. Och det är alltid bra med ett utökat internationellt engagemang. Jag utgår från att regeringen i olika sammanhang arbetar för att marknadsföra Sverige som tänkbart placeringsland även som centrum för skiljeförfaranden.

Relaterade Artiklar