”Den ende som stämde någon i Sverige, det var Stenbeck”

”Den ende som stämde någon i Sverige, det var Stenbeck” Foto: Hans T Dahlskog/ SCANPIX SWEDEN Foto: Hans T Dahlskog/ SCANPIX SWEDEN

I Tvistebarometern 2017 framgår att var femte svarande helst vill avgöra en tvist i domstol, en kraftig ökning mot tidigare mätningar.
-Det har blivit lite tuffare även i det svenska näringslivet.
– Förr i tiden sa man skämtsamt att den ende som stämde någon i Sverige, det var Jan Stenbeck, säger Biörn Riese på advokatfirman Jurie.
– Då undvek många att starta en process, man gjorde upp istället. Så är det inte idag.

”Då undvek många att starta en process, man gjorde upp istället. Så är det inte idag.”

Vad har förändrats?
– Förmodligen har globaliseringen påverkat en del. Det handlar säkert också om ett ökat tryck från aktieägare och andra intressenter att man ska ta vara på sina rättigheter. Jag tror inte att det kommer att minska.
– Det här innebär att Skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare får en fortsatt nyckelroll som är viktig att värna om. Där det finns näringsliv och huvudkontor behövs en infrastruktur av advokater, banker, investmentbanker, revisorer och andra konsulter, men där behövs också en adekvat tvistlösningsmekanism.
– Vi har en enorm konkurrensfördel med vår svenska rättstradition som vi ska värna om. Den borde marknadsföras ännu bättre. Och avtal behöver ju inte heller med automatik skrivas på engelska. De brittiska juristerna och engelsk lag har alltid haft en mycket tydlig och effektiv politisk uppbackning som säkert inte kommer att minska efter Brexit. Det har vi tyvärr saknat i Sverige.

Relaterade Artiklar