“I den bästa av världar skulle juristdomare alltid vara i majoritet”

“I den bästa av världar skulle juristdomare alltid vara i majoritet” Foto: Henrik Montgomery / TT / Foto: Henrik Montgomery / TT /

Mer anpassad sammansättning. Gör bättre bakgrundskontroll- och slopa politisk tillsättning. Det är domarna och åklagarnas förslag på hur nämndemannasystemet bör ändras.

I Legally yours enkät fick de deltagande domarna och åklagarna svara på hur de vill förändra nämndemannasystemet.

Här följer ett urval av svaren.

Ge mer utbildning, höj status och inse att alternativet rimligen ska vara omfattande tre-sitsar i brottmål

Ett lekmannainslag är nödvändig för att rättsväsendets legitimitet skall kunna bevaras.
Ej politiskt tillsatta, möjligen lottade

Krävs en betydligt mer anpassad sammansättning som korresponderar mot samhället i övrigt vad gäller bl.a. ålder och yrkesbakgrund.

Kanske lite mer utbildning och lite mera pengar till nämndemännen. Tveksamt om de skall kunna överrösta en lagfaren domare men det är bra med lokalkännedom och lite andra vinklar i dömandet

”Det är bra med lokalkännedom och lite andra vinklar i dömandet”

Den allmänna insynen i den dömande verksamheten är av vikt. I den bästa av världar skulle juristdomare alltid vara i majoritet

Nämndemän har ingen aning om lagstiftning. Systemet bör byggas ut med fler juristdomare

Det bör ske en bättre bakgrundskontroll och det bör vara ett krav att man omfattar de allmänna demokratiska grundvärderingarna om människors lika värde.

Möjligheterna att döma med ensam juristdomare bör dock öka, från som i dag enbart i bötesmål till förslagsvis mål med som mest fängelse i sex månader som påföljd.

Inför vissa minimikrav på omdöme och förmåga att följa en förhandling

Ordföranden bör ha utslagsröst vid lika röstetal

Återgår till hur det var för länge sedan; ge nämndemännen en gemensam röst. Inte individuell och låt yrkesdomaren alltid ha utslagsröst.

Det är inte någon skröna att nämndemän sover under förhandlingarna. Måste åtgärdas.

Yngre nämndemän behöver komma in, en större åldersspridning behövs. Jury-tjänstgöring?

Det behövs ett lekmannaperspektiv för att få en hel och objektiv bild, men det ska inte gå ut över en skolad jurist/domares bedömning. Denna ska ha sista ordet. Bäst vore med fler jurister och tex två lekmän (som inte ska vara jurister eller politiska)

Relaterade Artiklar