Fem har sökt prestige-jobbet vid Europadomstolen

Fem har sökt prestige-jobbet vid Europadomstolen Bull, Crafoord, Wennerström. Foto: TT Bull, Crafoord, Wennerström. Foto: TT

Fem personer har anmält intresse för posten som domare vid Europadomstolen i Strasbourg. Bland dem ett justitieråd och förre chefen för Centrum för rättvisa.

Legally yours har tidigare rapporterat att Domarnämnden söker tre personer som vill bli nominerade till tjänsten som domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
Processen innan en slutlig kandidat till tjänsten sållas fram sållats fram är lång och avgörs av flera olika instanser. Först ska Domarnämnden ta fram tre kandidater som ska bli Regeringens förslag på nominerade. Det fortsatta förfarandet sker sedan inom Europarådets ramar. En rådgivande församling därifrån träffar de tre kandidaterna och de definitiva beslutet fattas sedan av rådets parlamentariska församling.
I rekryteringsarbetet specificerade Domarnämnden de högt ställda kraven på de sökande:
De ska ”tillhöra landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet.”
Dessutom efterfrågas bland annat lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete, domarerfarenheter uppges vara extra värdefulla.

”De sökande ska svara mot synnerligen högt ställda krav”
Thomas Bull. Foto: TT
Thomas Bull. Foto: TT
Clarence Crafoord. Foto. Centrum för rättvisa
Clarence Crafoord. Foto. Centrum för rättvisa
Erik Wennerström Foto: TT
Erik Wennerström Foto: TT

De fem personer som sökt tjänsten är
Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Under det senaste året har han också varit Regeringens utredare kring Transportstyrelsens mycket uppmärksammade upphandling av it-driften.
Clarence Crafoord, tidigare chef på Centrum för rättvisa där han drivit en rad uppmärksammade mål kopplade till Europakonventionen.
Katarina Påhlsson, lagman vid Svea hovrätt. Tidigare bland annat chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Tidigare bland annat folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet.
Ola Zetterquist, hovrättsråd vid hovrätten för Västra Sverige. Docent i Europarätt.
Europadomstolen är sammansatt av 47 domare. Var och en representerar en av konventionsstaterna. Domstolen ligger i Strasbourg i Frankrike och arbetsspråken är engelska och franska.

Relaterade Artiklar