Därför prioriterar Migrationsverket inte längre advokater

Därför prioriterar Migrationsverket inte längre advokater Foto: Adam Wrafter / SvD / TT / 
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

I juni uppdaterades Migrationsverkets register över de som anmält intresse att bli förordnade som offentliga biträden.

Förändringen innebär att advokater och biträdande jurister inte längre prioriteras i samband med sådana förordnaden. Samtliga som uppfyller standardens kravlista ska ha lika stora möjligheter att av Migrationsverket förordnas ex officio som offentligt biträde.

Den som vill bli aktuell för sådana uppdrag ska numera
• vara advokat, eller biträdande jurist på advokatbyrå och/eller
• vara tingsmeriterad eller ha arbetat minst ett år på advokatbyrå, eller
• ha svensk juristexamen med egen verksamhet och ha särskild kunskap och erfarenhet av arbete som juridiskt biträde eller motsvarande i minst två år.
Migrationsverket skriver att det är upp till anmälda biträden att själva styrka sina kvalifikationer.
Förändringen genomförs sedan Migrationsverket fått kritik av Justitieombudsmannen (JO) för att missgynna vissa grupper av jurister framför andra.

”Syftet är att stödja verksamheten i lämplighetsbedömningen av offentliga biträden.”

I sin nya standard skriver Migrationsverket:

” Syftet med denna standard är att stödja verksamheten i lämplighetsbedömningen av offentliga biträden. Vidare att tillse att inte missgynna personer som inte är advokater eller biträdande jurister vid advokatfirma men i övrigt uppfyller lämplighetskraven när Migrationsverket
förordnar biträde ex officio.
Målet med denna standard är att de som förordnas som offentligt biträde i
våra ärenden är lämpliga för uppdraget och att de sökande får bästa möjliga
rättsliga bistånd. ”

Relaterade Artiklar