Därför byter Datainspektionen namn

Därför byter Datainspektionen namn Illustrationsbild.
Foto: David Magnusson / SvD / SCANPIX / Illustrationsbild. Foto: David Magnusson / SvD / SCANPIX /

Regeringen ger myndigheten ett tillskott på 30 miljoner kronor – samtidigt breddas uppdraget.

Datainspektionen tillförs 30 miljoner kronor för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Syftet är att Sverige ska få bättre förutsättningar att införa avancerade tjänster baserade på datahantering-
”Sverige behöver kunna hantera och möjliggöra den utveckling som sker av avancerad informationsteknik, som exempelvis artificiell intelligens (AI) och algoritmer som behandlar stora datamängder”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Förändringen sammanfaller med att EU:s nya omfattande dataskyddsreform börjar gälla.”

Myndigheten får också i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd. Vid behov ska Integritetsskyddsmyndigheten kunna uppmärksamma regeringen på sätt att förbättra regelverket.
Förändringen sammanfaller med att EU:s nya omfattande dataskyddsreform börjar gälla. Myndigheten får därmed fler uppgifter och fler befogenheter, som att ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter och möjligheten att utfärda sanktionsavgifter.
Förändringen till en Integritetsskyddsmyndighet är tänkt att genomföras stegvis under 2018.

Relaterade Artiklar