Därför blir Legally yours digital veckotidning

För svenska jurister har det nog aldrig funnits en mer spännande tid än nu. Juridiken får en allt mer central roll i samhället – och den blir allt tydligare för allmänheten. Som en konsekvens ökar juristernas betydelse – vare sig ni finns i domstol, i en kommun, på myndighet eller på advokatbyrå.
Samtidigt hopar sig utmaningarna. Kriminalpolitiken väntas bli en av den svenska valrörelsens stora frågor. Familjerätten, arbetsrätten, immaterialrätten – och många andra rättsområden – befinner sig under ständig diskussion. Ingen vet heller exakt hur brexit eller den just inledda automatiseringen kommer att förändra marknaden för jurister.
Legally yours har bevakat juristbranschen sedan 2003, då tidningen distribuerades varannan månad. Att vi nu byter skepnad – till en kostnadsfri digital veckotidning – är en följd av den här utvecklingen.

”Legally yours har bevakat juristbranschen sedan 2003, då tidningen distribuerades varannan månad. ”

Nya Legally yours är:

• Bredare
Nu blir vi – i ännu högre grad- alla yrkesverksamma juristers branschtidning. Vi vänder oss till samtliga yrkesgrupper inom juridiken. Dessutom bevakar vi politiken och ger internationell utblick.

• Snabbare
Legally yours kommer att uppdateras varje vecka året om. Tätare utgivningstakt ger oss bättre möjlighet att ta upp de mest aktuella frågorna.

• Djupare
Vi ger fördjupning av de intressantaste juridiska nyheterna. Våra undersökningar om utvecklingen inom juristbranschen är ett av de populäraste inslagen i Legally yours.
Nu satsar vi ännu mer på detta. Under de kommande månaderna presenterar vi ett tiotal undersökningar som tar upp olika områden och frågor inom branschen. Redan nu kan du till exempel läsa om försvarsadvokaternas misstro mot förundersökningar, ett resultat från vår undersökning Advokaternas advokat 2017. Fler kommer under de närmaste veckorna.

Dessutom startar vi ett nytt nätverk där du kan få fördjupad information om undersökningarna och möjlighet att gå på tio branschträffar.

Du hittar oss på www.legallyyours.se och genom vårt nyhetsbrev, som distribueras varje vecka.

Välkommen till nya Legally yours!