Dansk uppstickare öppnar i Stockholm – ”vill förändra det som inte fungerar”

Dansk uppstickare öppnar i Stockholm – ”vill förändra det som inte fungerar” Anders Etgen Reitz m Aage Krogh Foto: Mie Hee Christensen Anders Etgen Reitz m Aage Krogh Foto: Mie Hee Christensen

”Vårt arbetssätt gentemot kunder och omvärlden är mer informellt. Vi betraktar med andra ord alla som jämbördiga”.

Danska IUNO beskriver sig som en ”advokatbyrå med internationell inriktning som erbjuder nordiska lösningar”. Nu vill byrån, som startade 2011, konkurrera på den svenska marknaden och har som ett led i den ambitionen öppnat ett kontor i Stockholm.
”Vi betraktar det (…) som ett naturligt och oundvikligt steg för en ambitiös advokatbyrå”, skriver byrån i ett pressmeddelande.
– Vi har en internationell strategi och ett nordiskt fokus. Det innebär att många av våra kunder behöver juridisk rådgivning även utanför Danmark. Så när vi öppnar ett kontor i Stockholm följer vi kunderna dit där de är verksamma, och kan därför hjälpa fler kunder på nya sätt, säger styrelseordföranden Anders Etgen Reitz i ett pressmeddelande

”Det innebär att vi alltid är tillmötesgående och sätter oss in i kundens situation utan skapa ett filter ”

– Vi ser kontinuerligt över om det finns något som vi kan göra bättre eller effektivare. Dels med hjälp av modern teknik, och dels genom nya arbetsprocesser. Många saker görs bra inom branschen, men vi vill förändra de saker som inte fungerar lika bra.
– Som ett resultat av detta är vårt arbetssätt gentemot kunder och omvärlden mer informellt. Vi betraktar med andra ord alla som jämbördiga. Det innebär att vi alltid är tillmötesgående och sätter oss in i kundens situation utan skapa ett filter mellan oss och kunden.

Relaterade Artiklar