Dåligt rykte kan få var femte klient att byta byrå

Dåligt rykte kan få var femte klient att byta byrå Illustrationsbild. Foto: AP Illustrationsbild. Foto: AP

I undersökningen Nordiska klientbarometern 2018 fick inköpare av juridisk rådgivning svara på vad som får dem att byta advokatbyrå.

Det alternativ som flest svarande uppger skulle få dem att byta juridisk rådgivare är ”missnöje med kvalitet”, 70 procent anger detta alternativ. ”Relevant kompetens saknas” – 53 procent – och ”Större kompetens hos annan rådgivare” – 48 procent – är två andra vanliga orsaker.
Samtidigt är det endast knappt hälften – 42 procent – som anger ”otillgänglighet” som skäl för att byta rådgivare.
En orsak som tidigare inte haft lika stor betydelse för valet av rådgivare är den allmänna inställningen till byrån. Om dess rykte ”av någon anledning är ifrågasatt” öppnar drygt var femte klient – 21 procent – för att byta konsulter.

”Knappt hälften - 42 procent - anger ”otillgänglighet” som skäl för att byta rådgivare. ”

Det kan få klienterna att byta byrå

Missnöje med kvalitet 70 procent
Relevant kompetens saknas 53 procent
Större kompetens hos annan rådgivare 48,4 procent
Min rådgivare slutar 47,8 procent
Otillgänglighet 42 procent
Missnöje med priset 41 procent
Personliga relationer 32 procent
Byråns rykte är ifrågasatt 21 procent
Träffar aldrig samma jurist 20 procent
Ärendet har delegerats ner från partner till junior biträdande jurist 12 procent

Källa: Nordiska klientbarometern 2018

Vill du ha mer information om Nordiska klientbarometern 2018 – maila info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar