”Byt ut nämndemännen mot en jury”

”Byt ut nämndemännen mot en jury” Illustrationsbild. Jury i Tennessee. Illustrationsbild. Jury i Tennessee.

”Dagens system med politiskt tillsatta nämndemän är föråldrat – ett system med en oberoende jury bör införas i stället, menar riksdagsledamoten Johnny Skalin (SD)
I sin motion skriver Skalin att dagens nämndemannasystem är ”föråldrat”. I stället vill han de ett system där juristdomare tillsammans med ”en oberoende och allmän jury”.

”Byt ut nämndemännen mot en jury”
”Det inte självklart att fritidspolitiker, som dessutom inte varit med om att utforma lagtexterna, skall vara med och tolka innehållet”

”Det är förvisso naturligt att politikerna stiftar lagarna men det är för den sakens skull inte självklart att fritidspolitiker, som dessutom inte varit med om att utforma lagtexterna, skall vara med och tolka innehållet i lagarna utifrån diverse olika lagöverträdelser i förhållande till gärningsmännens motiv eller historia”, menar Johnny Skalin.

Relaterade Artiklar