Byråveteran blir justitieråd: ”Jag tänker inte vara tillbakalutad”

Byråveteran blir justitieråd: ”Jag tänker inte vara tillbakalutad” Foto: Helena Ekvall Foto: Helena Ekvall

Mats Anderson om åren i advokatbranschen: Klienterna har tagit makten – så här ska byråerna agera.

Advokaten Mats Anderson har utsetts till nytt justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.
– Jag har en bakgrund som domare. Efter studierna var jag först notarie på tingsrätt och arbetade därefter inom kammarrättsorganisationen 1985 -91. Den sista tiden var jag assessor vid Kammarrätten i Stockholm, säger han.
– När jag var yngre hade jag en tanke om att en gång återvända till domstol och avsluta karriären där. Under senare år har jag inte tänkt på den saken fram tills den här möjligheten dök upp.

”Jag vill döma och tänker inte vara tillbakalutad i min nya roll.”

– Jag funderade över en natt och kom fram till att det skulle vara spännande även om jag av åldersskäl bara får högst 5-7 år på mig.
– Det ska bli spännande att få vara med om att utveckla praxisen på förvaltningsrättens – och inte minst skatterättens – område. Jag vill döma och tänker inte vara tillbakalutad i min nya roll.

1991 började Mats Anderson på dåtidens ledande advokatbyrå Lagerlöf & Leman som några år senare blev en del av globala Linklaters.
– Jag är oerhört lyckligt lottad över att jag fick vara med på den resan.
Det första steget var att Lagerlöf & Leman 1998 gick med i en internationell allians som leddes av Linklaters. 2001 skedde det formella samgåendet.
– Jag kom att bli inblandad i både förhandlingarna och genomförandet av samgåendet. Att gå från den svenska rörelsen till att bli en del av den internationella firman var en oerhörd omställning. Jag brukar påstå att det inte finns någon aspekt i att driva advokatrörelse som jag inte varit med och skruvat på, och hittills har ingen beslagit mig med osanning i den delen.

”Det svåra är att avstå från de uppdrag som faller utanför”

Vilken var den största förändringen sedan ni blivit en del av Linklaters?
– Förr satt man och väntade på att klienterna skulle ringa och be om hjälp och så länge som man på något sätt kunde beskriva uppdraget som affärsjuridik så tog man på sig det.
– På Linklaters bestämde man sig först för vilka jobb man skulle göra, sedan går man ut o försöker få de uppdragen.
– Så enkelt, och så svårt, är det. Man följer en klar strategi. Det svåra är att avstå från de uppdrag som faller utanför.

Hur upplevdes omställningen?
– Jag tillhör fundamentalisterna som tycker att det här är en bra utveckling. Samgåendet var klart 2001, när dotcombubblan precis hade spruckit. I nästan fyra år var det sedan väldigt stilla på marknaden. Lågkonjunktur för den typ av juridik vi sysslade med, transaktioner. Jag hävdar att det här hjälpte oss. Det blev lättare att renodla verksamheten. Och sedan tog det fart, med kulmen tredje kvartalet 2007 och fram till Lehman-kraschen ett år senare.

”För egen del har jag alltid tänkt att firman ska vara i bättre skick när jag lämnar än när jag kom”

Efter samgåendet krymptes organisationen i Sverige betydligt.
– För att vara i linje med den globala strategin behövde verksamheten i Sverige struktureras och effektiviseras ytterligare. Linklaters modell är baserad på ”true partnership” där inkomsten delas lika och gynnar hela firman, snarare än en enskild delägare eller ett enskilt kontor.

Mats Anderson lämnade Linklaters 2007 men återvände till byrån under perioden 2011-16, fast då som konsult.
I stället ägnade han sig åt den egna byrån clear blue water där han både ägnat sig åt advokatverksamhet inom skatterådgivning samt managementutveckling.
– På Linklaters fick jag smak för ledarskaps- och managementfrågor. Konsultverksamheten har främst varit nischad mot andra advokatbyråer. Jag vill att man ska se på advokatverksamheten ur företagets synvinkel.

Hur menar du?
– Jag brukar fråga delägarna varför just de ska ha den rollen på firman. Det är sällan man får några genomtänkta svar. Fokus borde ligga på att utveckla verksamheten. För egen del har jag alltid tänkt att firman ska vara i bättre skick när jag lämnar än när jag kom.

Upplever du att den inställningen är vanlig bland delägare?
– Nej, den kanske inte är helt utvecklad. Bland yngre har attityden förändrats något. Ledarskapsfrågorna har blivit mer intressanta.

”Man måste tydliggöra för marknaden vad det är man är bra på.”

Hur ser du på framtidens marknad för juridiska tjänster?
– Branschen är mer diversifierad än tidigare. Internationellt ser vi hur flera revisionsbyråer konkurrerar på ett annat sätt än tidigare. Efter Lehman 2008 har vi över hela världen sett att maktpositionen har skiftat: från advokatbyråerna till klienterna.

Vad betyder det för byråerna?
– Man måste tydliggöra för marknaden vad det är man är bra på. Och det gäller alla byråer.

Relaterade Artiklar