Byrån rekordrekryterar: ”Kriget om talangerna är på riktigt”

Transaktionsmarknaden fortsätter att gå på högvarv. ”Vi har helt enkelt behov av mer folk”, säger Delphis styrelseordförande Stefan Erhag.
Under sommaren har advokatfirman Delphi anställt femton nya jurister. 13 har börjat på kontoret i Stockholm, en i Göteborg och en i Linköping. Dessutom planeras ytterligare rekryteringar under hösten. De flesta kommer att arbeta inom verksamhetsgruppen Corporate Finance and Capital Markets
– Det har aldrig börjat så många samtidigt på Delphi vad jag kan minnas, säger byråns styrelseordförande Stefan Erhag
– Det är en hög efterfrågan på juridiktjänster – på våra tjänster – och vi har helt enkelt behov av fler medarbetare. Till stor del är det naturligtvis drivet av att transaktionsmarknaden går så bra.

”Det vi gör det gör vi med en viss säkerhet. Vi hinner anpassa oss om marknaden viker.”

Handlar det här om att marknaden har växt eller har ni också tagit marknadsandelar inom M&A?
– Marknaden har blivit större. Alla större byråer har bra beläggning just nu. Fler gör affärer, helt enkelt.


Vad har ni för plan när M&A-behovet minska
r?
– Just nu finns inga sådana tecken, men naturligtvis kommer det att hända i framtiden. Men det vi gör det gör vi med en viss säkerhet. Vi hinner anpassa oss om marknaden viker.

Stefan Erhag konstaterar att rekryteringsarbetet blir allt viktigare.
– Det blir allt viktigare att komma i kontakt med juristerna tidigt. Vi har stipendieprogram och en talangdag för att knyta kontakter och marknadsföra firman för de som pluggar juridik. Vi tittar på vad andra gör och prövar även egna vägar och arbetssätt. Kriget om talangerna, det är en verklighet. Det är en utmaning att hitta duktiga personer.

”Vi står i startgroparna för att testa tre olika system inom artificiell intelligens. Inom väldigt kort tid kommer det vara en hygienfaktor att man har de här systemen.”

– Vi försöker förstå behoven hos de nya generationerna. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom att ha intressanta klienter som innebär att man får syssla med avancerade uppgifter inom juridiken. Samtidigt vill vi kunna erbjuda den flexibilitet som många efterfrågar. Jobbet ska göras, men i dag är det inte lika viktigt var någonstans man är när jobbet görs. Vi ser naturligtvis gärna att både män och kvinnor är föräldralediga

Hur ändras klienternas krav?
– Det finns en prispress. Man vill ha kontroll över kostnaderna och veta att det finns en förutsebarhet. Våra klienter brukar säga att vi ska vara fortsatt proaktiva. I stället för att de ringer oss när de behöver hjälp så vill de ha en kontinuerlig dialog där vi tar kontakten. Vi gillar att vara en partner. Det blir kortare startsträcka om man känner varandra.

Hur ligger ni till inom digitala tjänster?
– Vi står i startgroparna för att testa tre olika system inom artificiell intelligens. Inom väldigt kort tid kommer det vara en hygienfaktor att man har de här systemen. Klienterna kräver det.
– Vi tittar också på hur vi samarbetar internt, så att vi ska kunna jobba effektivare.

Relaterade Artiklar