Brottmålsadvokater: Så viktig är pläderingen

Brottmålsadvokater: Så viktig är pläderingen Foto: Noella Johansson / TT 11640 Foto: Noella Johansson / TT 11640

9 procent av advokaterna: ”Min plädering har nästan aldrig betydelse för utgången i målet”.

I samband med Legally yours undersökning Advokaternas advokat – som genomfördes tidigare i år – fick de cirka 440 brottmåls- och humanjuridiska advokater som deltog svara på hur ofta de anser att den egna pläderingen haft en ”avgörande betydelse” för utgången i målet.
45 procent av de svarande menar att pläderingen spelar in i ”en minoritet” av fallen. 17 procent att den gör så i ”en majoritet” av målen.
23 procent upplever att detta stämmer i hälften av målen.
9 procent uppger att pläderingen ”nästan aldrig har betydelse.
6 procent svarar att den tvärtom ”nästan alltid” har betydelse.
De advokater som valde att utveckla sina svar pekar ofta på att ”rätten redan har bestämt sig” innan pläderingarna hålls.

”Tyvärr har rätten i de flesta fall redan bestämt sig, och det är då extremt svårt att få rätten att ändra uppfattning oavsett vad man säger”

Advokaterna om pläderingar:

Rätten får dessvärre en inställning relativt tidigt vid förhandlingen. Beträffande tvångsvård enligt t.ex. LVU och LVM tror jag rätten redan innan förhandlingen har en ganska bestämd åsikt om utgången i målet. Anledningen är att rätten innan förhandlingen har tagit del av bl.a. socialnämndens utredning och genom den redan har fått en förutfattad mening av klientens vårdbehov.

Pläderingen är viktig, men det viktigaste medlet är bevisningen.

En bra slutplädering kan absolut övertyga och påverka utgången i målet om rättens ledamöter är osäkra. Tyvärr har rätten i de flesta fall redan bestämt sig, och det är då extremt svårt att få rätten att ändra uppfattning oavsett vad man säger.

Slutpläderingen är väldigt viktig och det är en stor chans att påverka och försöka övertyga rätten. Den chansen måste tas på allvar och förvaltas väl. I många fall kan en bra plädering vara avgörande, men det vore naivt att tro att man i varenda fall kunde övertyga rätten i så hög grad att det påverkar utgången i målet.

”Jag satsar så mycket krut som möjligt på sakframställningen”

Domstolen har oftast redan räknat ut vad jag ska säga och tagit det i beaktande. Får man väl förutsätta. Vi är alla erfarna kunniga jurister.

Jag tror att pläderingen kan ha betydelse för att koppla samman olika bevis och kanske öppna ögonen för en annan infallsvinkel på saken.

I mål där det står och väger kan såklart en god argumentation få betydelse

En noga genomarbetad plädering där bevisfrågorna gås igenom på ett ärligt sätt parat med hederlig intellektuell argumentation i övrigt ger ofta en favör.

Jag satsar så mycket krut som möjligt på sakframställningen. Med bra förberedelser så ska den vara mer eller mindre självförklarande. Slutpläderingen ska då bara knyta ihop framlagda fakta till de domskäl som jag vill att rätten ska lägga till grund för sitt avgörande.

Relaterade Artiklar