”Brexit leder till att svensk grundlag måste ändras”

”Brexit leder till att svensk grundlag måste ändras” Foto: Matt Dunham/AP Foto: Matt Dunham/AP

Formuleringen om vilken penningenhet Sverige ska ha bör flyttas in i grundlagen, anser riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP).
I en motion skriver Jan Lindholm att formuleringen om svensk penningenhet bör flyttas från riksbankslagen till grundlagen. Han motiverar förslaget med ett resonemang om att EU:s tryck på Sverige att ansluta sig till euron kommer att öka som ett resultat av brexit:
” Att svenska folket har sagt ett rungande nej till euron i folkomröstning spelar ingen roll i Bryssel. Kommissionen försöker med alla medel rädda valutaunionen. Den oro eller det kaos som Brexit förorsakar bland många i Bryssel riskerar innebära att kraven på att Sverige träder in i euron ökar.”

”Att svenska folket har sagt ett rungande nej till euron i folkomröstning spelar ingen roll i Bryssel. ”
”Brexit leder till att svensk grundlag måste ändras”

Därför vill Lindholm att en mening om svensk penningenhet ska flyttas in i grundlagen RF 9 kap. 14 §. Meningen: Penningenheten i Sverige kallas krona och delas i etthundra öre.
”Beslut om ett eventuellt svenskt inträde i valutaunionen skulle då kräva två på varandra lika beslut med mellanliggande val. Det garanterar en demokratisk hantering av frågan om vår valuta”, skriver Lindholm.

Relaterade Artiklar