“Branschen är konservativ – förändring är svår och smärtsam”

Uppropet #medvilkenrätt har skapat intensiv debatt i juristbranschen. ”Det verkar som att en del personer med framträdande roller i branschen är lite yrvakna”, säger Anna Wetterqvist, jurist och ansvarig för Legally Lady.

Sedan uppropet om sexuella trakasserier i juristvärlden publicerades på Svenska Dagbladet så har frågan fått stor uppmärksamhet i branschen. Flera myndigheter, som JK, Svea hovrätt och Åklagarmyndigheten, har meddelat att de ska se över sina rutiner. Liknande signaler har hörts från flera advokatbyråer.
– För många av oss är det som nu har kommit upp på bordet ingen överraskning men det verkar som att en del personer med arbetsgivaransvar eller andra framträdande roller i branschen är lite yrvakna. Det finns nog gott om framför allt män som är helt omedvetna om detta, säger Anna Wetterqvist, jurist och ansvarig för karriärnätverket Legally Lady, som är en systerorganisation till Legally yours.

”Det här kan rucka maktbalansen i miljöer där det finns mycket starka intressen”

Hur upplever du att uppropet har landat i branschen?
– Jag tror att reaktionerna är blandade. På vissa håll tar man chansen nu när man äntligen har ett uppenbart alibi för att tag i problem som alla vet finns. På andra håll ägnar man sig åt att låtsas för att kunna fortsätta som vanligt när dammet har lagt sig.
– Man ska komma ihåg att juristbranschen är mycket konservativ och att förändring är svårt och smärtsamt samtidigt som det här kan rucka maktbalansen i miljöer där det finns mycket starka intressen. Man har ju på ett bekvämt sätt sluppit att hantera mäns övertramp genom att helt enkelt strunta i det och genom att stämpla de personer som protesterat som besvärliga.

Upplever du att en tystnad kring ämnet har släppt?
– Både ja och nej. Jag märker i mina kontakter med kvinnliga jurister att det på många håll finns en stark beslutsamhet men också en stor försiktighet när det gäller att prata öppet om de här frågorna. De pratar gärna med mig eller med varandra men inte i mer offentliga sammanhang och det förstår jag med tanke på den kultur som råder på många arbetsplatser.
– Därför är det viktigt att alla som har möjlighet går ut och pratar om det och stöttar andra kvinnor.

” Vi har alla ett ansvar för att detta inte självdör”

Vad ska till för att det ska få hållbara effekter?
– Vi har alla ett ansvar för att detta inte självdör eller sopas under mattan men arbetsgivare och chefer har naturligtvis ett större ansvar. Förändring tar tid och det kommer att behövas tålamod. Jag tror det är oerhört viktigt att det börjar få tydliga konsekvenser när män i överordnade roller går över gränsen gentemot kvinnliga medarbetare. Det är ju tydligt att det inte räcker med att lita på att de har egna spärrar och en kompass som fungerar, säger Anna Wetterqvist.

Framöver planerar Legally Lady en rad event för att uppmärksamma frågorna.
– Vi kommer att adressera problemen med sexuella trakasserier och tystnadskulturen på vår nätverksträff redan nu tisdag den 21 november. Då ska vi även prata om jämställdhet, karriärmöjligheter och delägarskap. Vi kommer att följa upp detta även nästa år och fortsätta att stötta kvinnor i karriären, uppmuntra kvinnor att tro på sig själva och att hjälpa varandra.

Relaterade Artiklar