Brå: Minskat förtroende för domstolarna

Brå: Minskat förtroende för domstolarna Illustrationsbild
Foto: Henrik Montgomery / TT / Illustrationsbild Foto: Henrik Montgomery / TT /

De senaste åren har svenskarnas förtroende för rättsväsendet minskat tydligt. Även förtroendet för domstolarna har minskat, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Under 2017 var det 55 procent av svenskarna som hade stort förtroende för rättsväsendet enligt Brås undersökning Nationella trygghetsundersökningen. Det var en minskning med 6 procentenheter jämfört med 2016. 2015 bröts en flerårig trend med allt större förtroende för rättsväsendet. Andelen är nu på samma nivå som uppmättes vid första mättillfälle, 2006.
För polisen är det 54 procent som har stort förtroende, en minskning från 61 procent 2016.
Mindre än hälften av befolkningen har enligt undersökningen stort förtroende för åklagarna (44 procent). Även det är en minskning jämfört med 2016 då andelen var 50 procent. Det är ännu för tidigt att säga om minskningen är ett trendbrott från en annars stabil nivå, skriver Brå i rapporten.
Även förtroendet för domstolarna minskar. Knappt hälften av de svarande, 47 procent, uppger att de har stort förtroende för domstolarna. 2016 var motsvarande siffra 52 procent.

”Knappt hälften av de svarande, 47 procent, uppger att de har stort förtroende för domstolarna.”

Nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten. Efter en tidigare minskning har oron ökat från 2014 (då andelen oroliga var 19 procent) och framåt, och andelen är nu på samma nivå som uppmättes vid första mättillfället (2006).
– Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de oroar sig över brottsligheten i samhället, men oron ökar för både kvinnor och män, säger Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå, i ett pressmeddelande

Relaterade Artiklar