Brå: ”Anmärkningsvärda skillnader i risken för brott”

Brå: ”Anmärkningsvärda skillnader i risken för brott” Ilustrationsbild
Foto. Hasse Holmberg / SCANPIX / Ilustrationsbild Foto. Hasse Holmberg / SCANPIX /

En ny undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar på stora geografiska skillnader vad gäller risken att drabbas av brott
Brå beskriver skillnaderna som ”rent av anmärkningsvärda, sett till specifika brott”.

I lokalpolisområdet Norra Malmö är andelen kvinor som anger att de utsatts för sexualbrott 16 procent, vilket är den högsta andelen i studien. Lägst andel finns i Ljungby i Småland där 3,4 procent av kvinnorna uppger att de blivit utsatta.

”Oavsett var du bor i landet ska du kunna känna trygghet”

12 000 personer har medverkat i studien som visar att 15,6 procent av befolkningen i åldern 16–79 år uppger att de under 2016 utsattes för någon eller några av de brottstyper som sammantaget kallas brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är en ökning jämfört med föregående år, då andelen utsatta var 13,3 procent.
Mest har utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier.
– Oavsett var du bor i landet ska du kunna känna trygghet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till TT.

Relaterade Artiklar