Bolagsjurister: Det här får oss att byta byrå

Bolagsjurister: Det här får oss att byta byrå Illustrationsbild.
Foto: Pontus Lundahl / TT Illustrationsbild. Foto: Pontus Lundahl / TT

I samband med undersökningen Fastighetsbarometern fick de svarande bolagsjuristerna ange vad som får dem att byta juridisk rådgivare.

Byråns kompetens är den viktigaste aspekten i samband med byråvalet, enligt deltagarna. Att relevant kompetens saknas anges av 45 procent. De närliggande motiveringarna ”missnöje med kvalitet” och ”större kompetens hos annan rådgivare” anges av 40 respektive 39 procent av de svarande.
Knappt var fjärde svarande anger ”otillgänglighet” som en viktig anledning. Färre, 15 procent, ser sig om efter en ny rådgivare ifall ”byråns rykte är ifrågasatt”.

”Knappt var fjärde svarande anger ”otillgänglighet” som en viktig anledning”

Vad skulle få er att byta rådgivare?

Relevant kompetens saknas hos rådgivaren 45%
Missnöje med kvalitet 40%
Större kompetens hos annan rådgivare 39%
Personliga rådgivaren byter till annan byrå 34%
Otillgänglighet 23%
Missnöje med priset 21%
Att byråns rykte är ifrågasatt 15%

Mer om Legally yours undersökningar

Relaterade Artiklar