Beslutet: Tingsrätten slutar använda fax

Beslutet: Tingsrätten slutar använda fax Arkivbild.
Foto: Pica Pressfoto / TT / Arkivbild. Foto: Pica Pressfoto / TT /

Stockholms tingsrätt i pressmeddelande: “Nu slutar vi faxa”

I pressmeddelandet, som skickades ut 22 oktober, konstaterar domstolen att det inte finns något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via telefax.
Utfasningen av faxen beskrivs som ett led i domstolens digitaliseringsarbete, samt ett sätt att skicka handlingar på ett säkrare sätt.

”Den 12 november upphör domstolen med att faxa dokument.”

Den 12 november upphör domstolen med att faxa dokument. Preliminärt kommer myndigheten inte heller kunna ta emot dokument från den 1 januari 2019.
Från 1980-talet och ett par decennier framåt var faxen ett viktigt kommunikationsmedel för domstolarna. Under 2000-talet har användningen minskat dramatiskt.

Relaterade Artiklar