Beslutet: Gymnasielagen utökas – fler omfattas

Beslutet: Gymnasielagen utökas – fler omfattas Foto: Adam Wrafter / SvD / TT Foto: Adam Wrafter / SvD / TT

Ett nytt beslut från Migrationsverket innebär att fler ensamkommande kan komma att omfattas av gymnasielagen.

Migrationsverket har idag kommunicerat beslutet i ett pressmeddelande.
Fram till nu har det endast varit de som registrerade sin asylansökan före den 24 november 2015 som omfattades av lagen. På grund av att många unga asylsökanden skjutsades direkt till boenden innan de hunnit registrera sina ansökningar kommer myndigheten nu att inkludera de som har skriftlig dokumentation hos kommunerna om att de ville ansöka om asyl innan den 24 november.

”Migrationsverket gör bedömningen att ”några hundra” unga ensamkommande omfattas av förändringe”

– Om det finns en tjänsteanteckning hos ankomstkommunen, där det framgår att man uttryckt en vilja att söka asyl, och som är daterad innan den 24 november 2015, kommer vi att utgå från det tidigare datumet, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket, i pressmeddelandet.
– Med den exceptionella situation som rådde i november 2015, där Migrationsverket inte hann med att registrera ansökningar i takt med att asylsökande anlände till Sverige, är vår bedömning i det här fallet ändå att även en kommun får anses behörig att lämna viljeförklaringen till Migrationsverket, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket, i ett uttalande.
Migrationsverket gör bedömningen att ”några hundra” unga ensamkommande omfattas av förändringen.
Sedan tidigare är det känt att Migrationsöverdomstolen kommer att pröva lagen. Prövningstillstånd har meddelats i två mål.

Relaterade Artiklar