”Avvaktande intresse” för att ta över Högsta domstolen

”Avvaktande intresse” för att ta över Högsta domstolen Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX / Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX /

Just nu är några av landets absolut mest prestigefyllda juristjobb möjliga att söka. Fram till den 24 september finns det möjlighet att anmäla intresse för tjänsterna som
• Justitieråd och ordförande för Högsta domstolen.
• Justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.
• Hovrättspresident för Svea hovrätt
Dessutom sökes en ny hovrättspresident för Hovrätten för övre Norrland. Ansökningstiden för den tjänsten löper ut något tidigare, den 18 september.
Helene Lövung, kanslichef för Domarnämnden, konstaterar att det här är första gången som det ska tillsättas en ny president för Svea hovrätt sedan systemet med öppna ansökningar infördes. Den nuvarande presidenten – Fredrik Wersäll – tillträdde 2008.
– Ja det här är första gången. Och det är likadant med tjänsten på Högsta förvaltningsdomstolen. Däremot har tjänsten ordförande för Högsta domstolen varit utannonserad tidigare, säger hon.

”Vi förstår att det finns ett intresse hos flera. Men man avvaktar.”

Hur har intresset varit så här långt?
– Man kan väl säga att det är avvaktande. Jag tror att det finns en försiktighet i hur man bedömer när man ska söka. Vi förstår att det finns ett intresse hos flera. Men man avvaktar.

Har det tidigare varit så många uppdrag av den här digniteten samtidigt?
– Nej det här är rätt unikt att man tre sådana uppdrag samtidigt och att de går inom loppet av en väldigt kort tid..
Vakanserna beror på väntade pensionsavgångar vid ungefär samma tidpunkt.
– Tjänsterna ska vara tillsatta under vår, sommar 2018. Hovrättspresidenten i Norrland går något tidigare, säger Helene Lövung.

”Jag tycker att de som anser sig kunna komma ifråga, de söker.”

Ser ni någon förändring i intresse sedan det öppna antagningsförfarandet infördes? Har det blivit mer accepterat att söka?
’- Jag tycker att de som anser sig kunna komma ifråga, de söker. Ingenting tyder på att man, i någon större grad, avhåller sig. Men det kan säkert finnas någon som avstår.

Vilket av de här uppdragen har det än så länge varit störst intresse för?
– Presidenten i Svea hovrätt har ju aldrig varit aktuell tidigare och domstolen som sådan har en speciell historia. Svea hovrätt har en speciell roll i rättsväsendet och presidenten där brukar vara en tung röst inom rättsväsendet. Jag skulle tro att den tjänsten tilldrar sig ett särskilt intresse.

Relaterade Artiklar