Avvaktade med ”flotta byråtjänster” – nu är han myndighetschef

Avvaktade med ”flotta byråtjänster” – nu är han myndighetschef Foto. Peter Johansson Foto. Peter Johansson

”Målen är ofta spännande och berör oss alla” – ”mängden ärenden har ökat med 25 procent”, säger Marcus Isgren.

I höstas tillträdde Marcus Isgren som ny chef för Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Då kom han från en tjänst som rådman och administrativ direktör vid Södertörns tingsrätt. Vid sidan av hade han under flera år också jobbat som extern avdelningsordförande vid ARN.
– Konsumentjuridiken har stor betydelse för människor. Målen är ofta spännande och berör oss alla, säger Marcus Isgren.
– Ofta kan man själv känna igen sig i situationerna. Juridiskt handlar det ofta om avtalsrättsliga frågor. Det är spännande och rolig juridik. Det är en av tjusningarna med det här jobbet.

”Många ärenden handlar om kompensation för försenade flygavgångar. ”

ARN är indelad i tolv avdelningar, var och en med ansvar för ett av de vanligaste områdena inom konsumenttvister, som resor, bank, försäkring eller elektronik.
– Reseavdelningen är vår största, den har ökat under många år. Många ärenden handlar om kompensation för försenade flygavgångar.
– Beredningen går till ungefär som i en domstol. Synpunkter skickas mellan parterna. Prövningen sker sedan antingen på ett sammanträde med ordförande, föredragande och representanter från både konsument- och näringsidkarorganisationer eller, i enklare fall, av en ensam beslutsfattare.

Som ordföranden anlitar ARN sammanlagt 23 externa domare.
– Vi har väldigt bra kompetens på det området. Till exempel nuvarande och tidigare justitieråd, lagmän och hovrättslagmän.
Bland de som har uppdrag som ordförande finns till exempel tidigare justitierådet vid Högsta domstolen Torgny Håstad, RÅ Petra Lundh och tidigare chefen för Domstolsverket Barbro Thorblad.

”De här tvisterna ser domstolarna sällan något av.”

Andelen ärenden till ARN ökade stort under förra året, med 23 procent.
– Just under det senaste året har bankärendena ökat mest. Den stora anledningen till det är att bankbedrägerierna har ökat. I juni meddelade vi ett antal beslut på det här området som visade att kunden i olika fall kan få rätt mot banker och andra ekonomiska rådgivare.
– Något annat som påverkat antalet anmälningar är en bestämmelse från 2016 som innebär att företag som inte kommit överens med en konsument har en skyldighet att informera om att konsumenten kan vända sig till oss.

Få konsumenttvister avgörs i de traditionella domstolarna. I en intervju med Legally yours har Högsta domstolens tidigare ordförande Stefan Lindskog tidigare resonerat om att det kunde finnas poänger med att ARN skulle ges möjlighet att hissa mål till HD.
Marcus Isgren ser inget stort behov av en sådan reform.
– Den skulle kunna ha vissa fördelar men vi gör våra bedömningar och håller fast vid vår praxis tills domstolarna säger något annat. I regel gör de inte någon annan bedömning av lagstiftningen än den som vi redan har gjort.
– De här tvisterna ser domstolarna sällan något av. Det är dyrt för en privatperson att driva målen och ofta rör tvisten inte tillräckligt mycket pengar för att det ska vara värt det. Det handlar om de gånger då Konsumentombudsmannen eller Konsumentverket drivit ett mål i allmän domstol. Fördelen med att kunna hissa en fråga skulle ha den effekten att Högsta domstolen i ett mycket tidigare skede än i dag kan ta ställning till hur ny lagstiftning ska tolkas.

”Egentligen hade jag ingen ambition att sitta ting men såg det som ett sätt att snabbt komma till Stockholm.”

Hur hamnade du på domarbanan?
– Jag läste juridik i Lund och såg mig egentligen som affärsjurist. Jag tänkte mig en karriär på de stora affärsjuridiska byråerna. Men när jag var färdigpluggad kände jag att jag ville ha förändring. Många kompisar hade flyttat till Stockholm och jag ville gärna göra det jag också. Egentligen hade jag ingen ambition att sitta ting men såg det som ett sätt att snabbt komma till Stockholm. Efter ett par månader där kunde jag söka mig vidare, tänkte jag.

Marcus Isgrens första placering som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt var på brottmålsavdelningen.
– Det var otroligt kul och stimulerande. Det kändes som att jag befann mig i händelsernas centrum. Jag bestämde mig för att avvakta lite med att söka flotta byråtjänster tills jag var färdig med brottmålsplaceringen.
– Men sedan hamnade jag på tvistemål, och det var också väldigt kul. Jag bestämde mig för att sitta färdigt tinget. Då föreslog kollegor att jag i alla fall skulle pröva att söka till Svea hovrätt. Plötsligt var jag där och sedan har jag inte kommit ifrån domarbanan. Jag har alltid trivts väldigt bra med domarrollen.

”En utmaning är att utveckla verksamheten och behålla kvaliteten”

Som färdig domare blev Marcus Isgren administrativ assessor åt lagmannen vid Stockholms tingsrätt, längst period arbetade han med HD:s nuvarande ordförande Anders Eka. Sedan gick han vidare till det delvis administrativa chefsjobbet vid Södertörns tingsrätt.

Har du ett livstidsperspektiv på ditt nuvarande uppdrag?
– Haha, jag har i alla fall ett sexårsperspektiv. Så långt är mitt förordnande och det finns mycket att göra. Trots att antalet ärenden ökat med nästan 25 procent så har vi samma budget nu som tidigare. Ökningen motsvarar egentligen 5-6 ytterligare anställda. Vi förhandlar just nu med departementet om större budget, men där finns inga garantier. En utmaning är att utveckla verksamheten och behålla kvaliteten. Hur kan vi organisera oss annorlunda för att möta ärendetillströmningen? Att hitta den strategin, det är otroligt stimulerande.

Relaterade Artiklar