”Att definiera det framtida Lindahl är vår största utmaning”

Lindahls styrelseordförande Johan Herrström om byråns väg framåt.

Hur bedömer ni att konjunkturen utvecklas under det närmaste halvåret?
– Vi har sett ett högt tryck under första halvan av 2018 och spår en fortsatt stark konjunktur kommande sex månader. Det viktiga för oss som rådgivare är dock att hjälpa våra kunder att framtidssäkra sina affärer, oavsett konjunktur, säger Lindahls styrelseordförande Johan Herrström.
– Det finns mycket osäkerhet att ta hänsyn till de kommande 12-18 månaderna: Brexit, ett potentiellt handelskrig USA-EU och politiska förändringar efter valet i Sverige är några av de faktorer som kan få stor inverkan på affärsklimatet.

Beskriv den intressantaste transaktion eller annat uppdrag som ni arbetat med under året.
– Lindahl biträdde under våren Cavidi, ett Uppsalabaserat diagnostikbolag som fokuserar på diagnostisering av HIV-virusnivåer i blodplasma, vid en större investering. För att möta behovet av kostnadseffektiva kontroller i länder med hög sjukdomsbörda har Cavidi utvecklat plattformen Ziva, som är en ny och helt automatiserad plattform för att mäta virusnivåer. Investeringen kommer till stor del att finansiera lanseringen av plattformen. Det är ett uppdrag som inte bara har varit intressant ur juridisk synpunkt, utan också sett till den verksamhet det handlar om – och vad den kan bidra till i framtiden.

”Organisationsförändringen på Lindahl i Stockholm kommer att innebära betydande förändringar”

Behöver ni förändra personalstyrkan den närmaste tiden?
– Den kommande organisationsförändringen på Lindahl i Stockholm kommer att innebära betydande förändringar, men det är en lång process som just börjat. På våra övriga kontor rekryterar vi som vanligt för att möta en stark efterfrågan på våra tjänster, säger Johan Herrström, som har sin bas på kontoret i Malmö.

Vad ser du som de största utmaningarna för byrån?
– Arbetet med att definiera det framtida Lindahl, i och med organisationsförändringen på vårt kontor i Stockholm, är den främsta interna utmaningen för oss. Annars är våra utmaningar i hög grad kundernas utmaningar: digitalisering, hållbarhet och att förbereda verksamheten för framtiden på en föränderlig marknad.

I vilken mån har kraven från klienterna förändrats?
– Vi ser att kraven på specialisering och affärsförståelse fortsätter att öka. Likaså behovet att förstå och arbeta aktivt med den pågående digitaliseringen, både i själva rådgivningen och i klienternas verksamhet.

”MeToo kom som en välkommen och kraftfull ögonöppnare”

Vilka förändringar tror ni att #MeToo kommer att innebära för advokatbranschen?
– MeToo kom som en välkommen och kraftfull ögonöppnare i många branscher. Vi hoppas att effekterna blir långsiktiga genom en ökad medvetenhet, men också genom att många byråer tagit diskussionerna på mycket stort allvar och gjort dem till en del av sitt kulturarbete. Det kräver dock att vi inte släpper dessa frågor när mediabevakningen lagt sig, utan fortsätter arbeta med dem.

Relaterade Artiklar