Årets affärsadvokat: ”Inte min stil att tjata till mig uppdrag”

Årets affärsadvokat: ”Inte min stil att tjata till mig uppdrag” Foto: Vinge Foto: Vinge

Erik Sjöman – specialiserad på aktiebolagsrätt och verksam vid Vinges kontor i Malmö och Stockholm – är den affärsadvokat som kollegorna helst skulle anlita. Han samlade 4,3 procent av affärsjuristernas röster i Legally yours undersökning Advokaternas advokat. Han fick flest röster även 2016.

– Det är såklart roligt och smickrande, säger han.
– Förra året spekulerade jag i om det kunde röra sig om något tekniskt fel – och det är klart att man måste ta allt av detta här slaget med en nypa salt. Men om det nu ändå är en indikation på något positivt hoppas jag att det är ett utflöde av att jag jobbat på som jag gjort i många år nu.
– Det är inte riktigt min stil att springa på stan och försöka tjata till mig uppdrag. Jag hoppas och tror att om man uthålligt gör ett så hårt och gott jobb man kan och på det sättet gör sig känd som någon som har den rätta sortens kompetens på sitt område, så kommer det att gå bra i alla fall.

”Jag hoppas att det är ett utflöde av att jag jobbat på som jag gjort i många år nu. ”

Vilka har varit de viktigaste juridiska nyheterna på ditt område under året?
– ¬Större delen av förra året präglades av ikraftträdandet av EU:s marknadsmissbruksförordning – MAR – som började gälla i somras, och företagens anpassning till de nya reglerna. Det var en stundtals ganska plågsam process, med oerhört mycket jobb och många oklarheter, men nu har dammet lagt sig i de flesta avseenden. MAR var den viktigaste enskilda regelnyheten för börsbolag på åtminstone tio år. För 2017 finns inget nytt av motsvarande kaliber.
– Det som för min egen del tar mycket tid just nu är den revidering av takeover-reglerna – om offentliga uppköpserbjudanden på börsen – som initierades i februari. Det är i grunden en ordinarie översyn för finpolering av regelverket, men efter att översynen initierats ventilerades skarp kritik från institutionellt håll mot ett par avgöranden av Aktiemarknadsnämnden i fallet Rezidor. En viktig del i översynsarbetet blir nu att överväga om takeover-reglerna är ändamålsenliga i de aktuella avseendena eller om, och i så fall hur, de bör ändras. Jag är sekreterare i översynen och vi räknar med att vara klara senare under året.

Hur tror du att marknaden kommer att utvecklas framöver?
– Intresset för börsintroduktioner verkar hålla i sig, men rimligen bör vi snart se en avmattning. Om det blir redan till hösten eller dröjer ytterligare återstår att se.
– Samtidigt tror jag fortfarande – att döma av vad som är på diskussionsstadiet och hur marknaden ter sig – att vi kommer att se en hygglig aktivitet på utköpssidan, och så även när det gäller avknoppningar av verksamheter från noterade bolag.

Förra året trodde du att fler företag kunde komma att lämna börsen – blev det så?
– Ja, det måste man ändå säga. Kort efter att du och jag talades vid förra gången agerade vi i ganska tät följd rådgivare på budgivarsidan i uppköpserbjudandena på Cybercom, Proffice och Meda.
– – Meda var ju förra årets största affär och, tror jag, det största utköpet från börsen någonsin i Sverige. Den avslutades framgångsrikt i augusti. Det gjordes ytterligare ett antal publika utköp under året, för egen del bland annat. Nordnet, men aktiviteten var trots allt inte exceptionellt hög.

Vilka trender ser du på advokatbyråmarknaden?
– Jag tror att efterfrågan på senior högkvalificerad rådgivning kommer att fortsätta öka på mitt eget område: Rådgivning i uppköpssituationer och andra komplexa situationer, kniviga/strategiska bolagsstyrningsproblem och informationsgivningsfrågor och frågor om vad som är gott skick på aktiemarknaden. Börsbolagens regelbörda leder till fortsatt ökad användning av kvalificerade advokater som sekreterare i börsbolagsstyrelser och som ordförande på bolagsstämmor med mera. Samtidigt krävs fortsatt rationalisering, effektivisering och automatisering när det gäller mindre kvalificerat volymarbete. Rimligen finns här plats både för mindre nischverksamheter och större fullservicebyråer, beroende på vad enskilda klienter har för preferenser och vilket slags uppdrag det handlar om i det enskilda fallet.

Relaterade Artiklar