”Ansträngd situation” för domstolar – trots färre asylmål

”Ansträngd situation” för domstolar – trots färre asylmål Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Den stora mängden asylsökande under 2015 innebar förra året också en kraftig ökning av antalet migrationsmål. Migrationsverkets prognoser pekade i slutet av året mot en fördubbling av antalet inkommande mål till migrationsdomstolarna 2017. Men för de första tre månaderna 2017 är antalet inkomna asylmål vid migrationsdomstolarna färre än väntat, enligt Domstolsverket.
Den senaste prognosen från Migrationsverket pekade på 29 300 asylmål 2017. Till och med mars har 3 861 asylmål kommit in till domstolarna.

”Det kommer trots detta att bli en ansträngd situation framöver”

Tillsammans med migrationsdomstolarna har Domstolsverket arbetat intensivt för att på olika sätt förbereda för att ha en så god beredskap som möjligt. Bland annat har bemanningen ökats och mål flyttats mellan domstolar.
– Migrationsdomstolarna har lagt ned ett stort arbete på att rusta för den ökade måltillströmningen, men det kommer trots detta att bli en ansträngd situation framöver, säger Johan Axelsson projektledare vid Domstolsverket, i ett pressmeddelande.
Den 3 april redovisades två regeringsuppdrag till Justitiedepartementet. Det ena handlar om ett uppdrag där Domstolsverket tillsammans med migrationsdomstolarna tittat på hur man på olika sätt kan arbeta för en effektivare handläggning av asylmål. I det andra har Domstolsverket tillsammans med Migrationsverket fått i uppdrag att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet.

Relaterade Artiklar